Byggnaden N3 med exempel på hur en skylt kan se ut

Samprofilering

Trollhättans Stads grafiska profil bygger på att alla nämnder, förvaltningar och verksamheter samlas under samma starka form. Tillsammans bygger vi ett enhetligt, gemensamt och starkt varumärke.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En gemensam logotyp. En gemensam form. Det finns endast ett undantag; våra skyltar.

Trollhättans Stad är alltid vår tydliga avsändare. Men för att våra besökare ska hitta rätt tillåts verksamheten att tydligt överordna sitt namn tillsammans med logotypens symbol.

Exteriöra skyltar

Skyltar som informerar om stadens olika verksamheter är viktiga för vår tillgänglighet. Vårt skyltsystem bygger på tydlighet och ska ha en stark avsändare genom vår logotyps symbol och tillägget ”En del av Trollhättans Stad” under verksamheten.
(Se filen SKYLTMALL.ai i vårt gemensamma bibliotek)

Exempel som visar hur vi ska jobba med våra exteriöra skyltar

  • Ett gement x i samma storlek som ordbilden bildar frizon
  • Kortare namn skrivs på en rad. Namnet tillsammans med det underliggande tillägget är centrerat i höjd mot stadsvapnet.
  • Längre namn kan växa ut till två rader. Namnet linjerar då i överkant mot stadsvapnet med tillägget under.

Deviser

Nämnder, förvaltningar och verksamheter inom staden ska samprofileras enligt Trollhättans Stads grafiska profil. När det finns egna ordbilder så behöver även de sättas enligt samma ramverk. För att det ska vara enhetligt och tydligt så sitter dessa i en 1x1-modul i typsnittet Barlow Bold Italic.

Rutor för att visa exempel på hur det kan se ut

  • Använd minst två gemena xx för marginaler
  • Om det skulle vara en längre variant fylls det på lodrätt

Valet av färg på modulen är inte fast utan anpassas efter övrig layout. Bilder och bildspråk

Samprofilering i kommunikation

Vi använder alltid Trollhättans Stads logotyp som avsändare i all kommunikation.

I de fall där det är viktigt att mottagaren vet vilken del eller verksamhet av staden som kommunicerar, lyfter vi detta med hjälp av vårt formspråk. Lyft namnet i rubriker eller förstärk verksamhetens namn i en egen modul. Det går också bra att lägga namnet som ett tillägg bredvid Trollhättans Stads logotyp.

Exempel på samprofilering i kommunikation

Samprofilering med andra aktörer

Exempel på samprofilering med andra aktörer

  1. Trollhättans Stad är den drivande parten i projektet. Vår grafiska profil används och vår logotyp står som huvudavsändare. Övriga logotyper finns med i mindre storlek än vår logotyp som finns i en egen modul.
  2. Trollhättans Stad är inte den drivande parten i projektet. Den drivande partens grafiska profil används. Trollhättans Stads logotyp finns med som samarbetspartner.
  3. Trollhättans Stad och en eller flera samarbetspartners är jämbördiga och lika drivande i projektet. I detta fall används antingen vår grafiska profil eller en helt fristående design (alltså ej någon av de övriga aktörernas profiler). Samtliga logotyper upplevs jämlika.
Senast granskad 2019-09-11 av CLASBEN