Barn som tittar på en stubbe

Citronfjärilen

Citronfjärilens förskola är en nyrenoverad förskola belägen på Lextorp. På vår förskola får ert barn mötas i lärorika sammanhang och undervisning med barn och pedagoger från hela världen.

Verksamhet

Citronfjärilens förskola

Hitta hit

Frostmätarevägen 1 461 64 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår gård är kuperad och lockar till lek och rörelse med närhet till både skogen, stora grönområden och Lextorpskolan. Utöver den traditionella förskolegården med rutschkana och gungor så erbjuder vi även årstidsbundna aktiviteter som pulkaåkning, vattenlek samt stafflimålning. Vi har även flera bärbuskar och fruktträd som lockar till spännande smakupplevelser hos barnen.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Citronfjärilens förskola har öppet kl. 06.00-18.00. Alla pedagoger på förskolan hjälps åt med öppning och stängning. Det innebär att barnen träffar pedagoger från andra avdelningar på morgon och kväll.

Citronfjärilens förskola består av fyra avdelningar:

  • Junibacken: För barn från 1-3 år.
  • Rödmyran: För barn 1-3 år.
  • Hattstugan: För barn 3-4 år.
  • Spinnrocken: För barn 4-5 år

Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan Lpfö18, skollagen samt barnkonventionen. Där står bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi utgår från vår verksamhetsidé där vi lyfter fram fyra viktiga punkter som bidrar till en god kvalitet i förskolan: organisation, barnsyn/kunskapssyn, förhållningssätt och undervisning.

Organisation

På förskolan bedriver vi undervisning som utgår från förskolans läroplan. Vi samarbetar med BVC, specialpedagog och andra aktörer.

Barnsyn/kunskapssyn

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och behov samt skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn.

Förhållningssätt

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Vi strävar efter att bemöta alla med likvärdighet, respekt, nyfikenhet och öppenhet som genomsyrar barnens utbildning. Vi vill bygga förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Undervisning/lärmiljöer

Vi formar vår undervisning och våra lärmiljöer utifrån barnens behov, intressen, utveckling, mognad och ålder.

En bra kontakt mellan vårdnadshavare och pedagog är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar, till exempel:

  • Introduktionssamtal och uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Lärplattformen Unikum – information och dokumentation kring barns utveckling och lärande.
Senast granskad 2024-01-16 av HANSJO