barn målar tavlor

Kvarnen

Kvarnens förskola ligger i Strömslund, på västra sidan om Göta älv. Förskolan har en stor och härlig gård som ligger naturskönt med skogen inpå knuten.

Verksamhet

Kvarnens förskola

Hitta hit

Kvarnvägen 30 461 85 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolans öppettider utgår i så stor utsträckning som möjligt ifrån föräldrarnas behov av omsorg. För tillfället har vi öppet 06.00-17.30 och det är Ekorren som är öppningsavdelning.

På Kvarnen heter avdelningarna Ekorren, Haren och Räven. Barn är i åldrarna 1-5 år på alla avdelningar.

På Kvarnens förskola erbjuds barnen en lärorik utbildning i trygg och varierad miljö. Här får barnen uppleva glädje och gemenskap. I mötet med barn och med stöd av pedagoger utvecklar barnet sin självständighet och får möjlighet att utöva inflytande och delaktighet över sin vardag. Vår förskola genomsyras av undervisning, omsorg, utevistelse, samspel, glädje och lek vilket bidrar till att vi är en förskola att längta till, både för barn och pedagoger.

Förskolan arbetar aktivt och medvetet med tydliggörande pedagogik i form av bland annat bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i alla lärmiljöer. På alla avdelningarna används tydliggörande bildstöd i form av dagsschema.

Förskolegården är varierande och inbjuder till undervisning och lek av olika slag. Vi har en växtbädd med insektshotell och odlingslådor och följer årstidsväxlingarna och den biologiska mångfalden på nära håll.

Vi eftersträvar en god samverkan och erbjuder drop-in, gemensamma pysselkvällar och samkväm tillsammans med vårdnadshavare och syskon för att erbjuda inflytande och delaktighet. Vi vill ha trygga barn och nöjda föräldrar, därför är den dagliga kontakten viktig för oss. Vi har också inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal och barnens utbildning dokumenteras regelbundet via lärplattformen Unikum.

Senast granskad 2024-02-07 av HANSJO