Fasad Lyckans förskola

Lyckan

Lyckans förskola ligger i ett bostadsområde nära Källstorps vårdcentral, med närhet till både skog och Vårviks gård. Förskolans gård är stor och utrustad med varierande lekredskap som ger barnen möjlighet till undervisning, lek, lärande och samspel.

Verksamhet

Lyckans förskola

Hitta hit

Strömsviksvägen 14 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varmt välkomna att besöka vår förskola!

Förskolans öppettider utgår i så stor utsträckning som möjligt ifrån föräldrarnas behov av omsorg. För tillfället har vi öppet klockan 6.00-17.30

Öppning och stängningsavdelning är Smaragden. Här hjälps vi personal åt.

Lyckans förskola består av tre avdelningar:

  • Smaragden och Rubinen: 1-4 år
  • Safiren: 4-5 år

Undervisningen på Lyckans förskola tar sin utgångspunkt i ett lustfyllt lärande där vi förstärker med tydliggörande pedagogik. Lärandemiljön är föränderlig, utmanande och inspirerar barnen till utveckling och lärande utifrån deras individuella förmågor och förutsättningar.

Förskolan arbetar aktivt och medvetet med tydliggörande pedagogik i form av bland annat bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i alla lärmiljöer. På alla avdelningar används tydliggörande bildstöd i form av dagsschema.

Förskollärare och barnskötare är närvarande, lyhörda och intresserade av barnens känslor, funderingar och erfarenheter. Lyckans vision är att utbilda barn för framtiden med en obeveklig tro på barnens förmågor, med fokus på barns bästa och lusten att lära där vi varje dag strävar efter att erbjuda en förskola att längta till.

Vi eftersträvar en god samverkan och erbjuder drop- in, gemensamma pysselkvällar och samkväm tillsammans med vårdnadshavare och syskon för att erbjuda inflytande och delaktighet. Vi vill ha trygga barn och nöjda föräldrar, därför är den dagliga kontakten viktig för oss. Vi har också inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Barnens utbildning dokumenteras regelbundet via lärplattformen Unikum.

Senast granskad 2024-02-07 av HANSJO