Barn som leker på gården

Solgården

Solgårdens förskola ligger i Åsaka cirka en mil utanför staden i en lantlig miljö. Förskolan har tre avdelningar.

Verksamhet

Solgårdens förskola

Hitta hit

Vänebyvägen 58, Åsaka 461 95 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan öppnar som tidigast klockan 06.00 och stänger senast klockan 18.00. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Förskolan är indelad i två yngreavdelningar: Avdelning Stjärnan och Avdelning Månen, samt en äldreavdelning: Avdelning Regnbågen.

Historik

Förskolan byggdes år 1988 och bestod då av två avdelningar. År 2003 utökades förskolan med en avdelning som anpassats väl till den tidigare byggnaden. I samband med utbyggnaden och i samarbete med föräldrarådet fick vi vår gård utökad. Detta har inneburit att barnen fått mer utrymme till rörelselekar, bollekar med mera.

Förskolan har en stor utegård med stort utbud av lekmaterial som består av både inköpt och återanvänt material, där cyklar, hinkar och spadar varvas med stockar, däck och stenar. I direkt anslutning till förskolans utegård ligger en kommunal lekplats som vi också använder i stor utsträckning. Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats.

Vår lantliga miljö ger oss även tillfälle att vistas i skogsmiljö och promenader i vårt lugna samhälle med närhet till affär, kyrka, återvinningsstation och Åsaka skola. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på Solgårdens förskola får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Likt alla andra kommunala förskolor i Trollhättans Stad arbetar vi utifrån förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskolan använder ekologiska råvaror i största möjligaste mån. Lunchen kommer från centralköket och specialkost tillagas efter behov. Allt kött vi serverar kommer från svenska gårdar. Frukost och mellanmål lagas i vårt kök och består av mycket frukt och grönt. Många produkter med tillsatser och socker har tagits bort och ersatts av ett mer miljövänligt och hälsosamt alternativ.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen samt utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Som förälder är du alltid välkommen att delta någon dag eller stund i verksamheten.

Senast granskad 2024-02-01 av HANSJO