Vitsippan

Vitsippans förskola ligger i Skoftebyn. Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog och grönområden. Vår gård är en naturtomt med bergknallar, skog, gräsmatta och asfalterade ytor.

Verksamhet

Vitsippans förskola

Hitta hit

Nysätersvägen 55 461 54 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

  • Solägget: 2,5-5 år
  • Hattstugan: 2,5-5 år
  • Blåbärsskogen: 1-3 år

Klockan 06.00- 18.00.

Vitsippans förskolas lokaler består av tre avdelningar anpassade för lek, mat och vila. En stor lekhall finns som ofta används till frilek, sångsamlingar samt gymnastik. Vår stora varierande gård inbjuder till lek på många olika sätt.

Vi ger mycket tid till leken. Genom temaarbetet ges barnen inspiration till sina lekar. Vi arbetar medvetet med att använda vår utemiljö i barnens kreativa lek.

Vi följer varje barns utveckling under förskoletiden. Varje pedagog har sina ansvarsbarn. Vi arbetar med Unikum för dokumentation.

Vår kokerska lagar all mat själv med så lite halvfabrikat som möjligt. Vi använder ekologiska produkter så långt ekonomin tillåter, specialkost till allergiker erbjuds. 

Vi jobbar för en god "daglig kontakt" med ett positivt och aktivt bemötande vid lämning och hämtning. När barnet börjar hos oss har vi ett inskolningssamtal och efter en tid ett uppföljningssamtal tillsammans.

Senast granskad 2024-01-05 av HANSJO