Kärrviolen

Kärrviolens förskola är belägen längst ner i Skoftebyn på Ryrvägen 23. Vi har tillgång till skogs- och naturområden som finns i närheten. Vår härliga gård erbjuder stor variation i form av både gräsyta och kuperad terräng.

Verksamhet

Kärrviolens förskola

Hitta hit

Ryrvägen 23 461 55 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

 

Förskolan är öppen 06.00-18.00.

 • Granen tel. 0520-49 60 11
 • Tallen tel. 0520-49 60 08
 • Kotten tel. 0520-49 60 86

Kärrviolens förskolas verksamhetsidé

Kärrviolens förskola genomsyras av tre pedagogiska grundpelare:

 • Trygg omsorg
 • Lustfyllt lärande
 • Social kompetens

Vår målbild

 • Att barnen ska känna sig trygga, få tillit till sin egen förmåga och uttrycka sina tankar och känslor.
 • Att barnen ska få lust att leka och lära, att de blir nyfikna, kreativa, vill och vågar söka ny kunskap.
 • Att barnen utvecklas till demokratiska medborgare som förstår samhällets rättigheter och skyldigheter.
 • Att varje barn, vårdnadshavare och annan besökare upplever god stämning där barn/pedagog/vårdnadshavare visar hänsyn till varandra. Vi vill att alla möts av lärmiljöer som är inspirerande, stimulerande och tillgängliga.

Vi anser:

 • Att barn är nyfikna, vetgiriga och att alla är lika värda.
 • Att kunskapande som något som sker i samspel under hela dagen mellan människor, lärmiljöer och dokumentation.
 • Att barn lär sig på olika sätt i inspirerande, föränderliga, tillgängliga miljöer och i möten med andra människor. Vi anser att barn behöver utmanas, uppmuntras, stöttas i sitt lärande. Pedagogen förhåller sig som medforskare och ställer metakognitiva (nyfikna) frågor.

Vi vill att barnen ska kunna hantera digitala verktyg i vardagen i sitt lärande och kunskapssökande och få en insikt i hur man använder digital teknik på ett adekvat sätt. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och att kunna se skillnader mellan verklighet och fantasi.

Senast granskad 2024-01-15 av HANSJO