Källstorpsbacken

Källstorpsbackens förskola ligger i Källstorpsområdet, en dryg kilometer från centrum. Vi har en fin, kuperad gård som inbjuder till spännande lek, men vi har också närhet till skogen, Vårviks Gård och centrum.

Verksamhet

Källstorpsbackens förskola

Hitta hit

Strömsviksvägen 54 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Källstorpsbackens förskola ligger i Källstorpsområdet med närhet till skogen och Vårviks Gård, dit vi ofta går för att träffa många av bondgårdens alla djur. Både Knorren och skidstugan ligger på gångavstånd. Vi kan också promenera till aktiviteter i centrum såsom biblioteket, teater med mera.

Vi har en liten och överskådlig gård med varierad terräng. Vi sätter leken i centrum. Rörelse, konstruktion, språk, böcker är också viktiga ingredienser i vår verksamhet.

Alla avdelningar går regelbundet till återvinningsstationen. Vi samtalar om vart soporna tar vägen. Vi lagar all vår mat själva och vi använder ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Är ditt barn i behov av specialkost, lagar vi naturligtvis det. Färsk frukt och grönsaker serveras till varje måltid.

Vi har öppet kl. 06.00-18.00. Tiderna kan förändras beroende på föräldrarnas arbetstider.

 • Källan: 1-5 år
 • Torpet: 1-5 år
 • Backen: 1-5 år

Källstorpsbackens förskolas värdegrund är:

 • Att ha ett ärligt, öppet, rättvist och jämställt bemötande samt att ha respekt för varandra.
 • Att genom ett empatiskt förhållningssätt visa uppskattning, vara flexibel, inspirera och lyssna till varje barns behov.
 • Att lära barnen umgås med andra barn och vuxna, ta ansvar för varandra och därigenom påvisa allas lika värde i vår dagliga miljö.
 • Från första inskolningssamtalet till dess barnet slutar hos oss har vi en fortlöpande dokumentation över barnets utveckling.

Förskolans uppdrag:

Utifrån våra styrdokument, skolplan för Trollhättans Stad, verksamhetsuppdrag, målformulering i kontrakt samt läroplan för förskolan (Lpfö-98) planerar och utvecklar vi verksamheten. Den årliga kvalitetsredovisningen är också mycket viktig för hur vi arbetar vidare med kommande års mål och uppdrag. För att levandegöra dessa dokument måste vi se helheten, att dokumenten hör ihop, så att var och en av oss ser sambanden när vi planerar vår verksamhet.

Mål för uppdraget är att dessa styrdokument "aktiveras" vid planering och utvärdering av verksamheten samt att återkoppling görs på arbetsplatsträffar. Förskolans uppdrag sammanfattar vi enligt följande: Att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Varje avdelning gör sin egen planering. Grovplanen eller årsplanen delar vi ut till hemmet och vad vi gör under veckan kan man läsa på respektive avdelning. Varannan vecka har alla i huset en gemensam sångsamling. En gång i månaden har vi ett Barnråd, där två barn från varje avdelning träffas med en vuxen för att prata om olika händelser och önskemål. De får också bestämma matsedeln för en kommande vecka.

Vi uppmärksammar alla årets traditioner och ibland när vi gör en gemensam utflykt kommer personalen i servicelaget ut med vår lunch.

En god kontakt mellan föräldrar och personal ser vi som en viktig förutsättning för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga "tamburkontakten" erbjuder vi:

 • Inskolningssamtal och efter en tid ett uppföljningssamtal.
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöte
 • Månadsbrev
 • Föräldraråd (se även vår kvalitetsredovisning)
Senast granskad 2024-01-15 av HANSJO