Barn

Lillegården

Lillegårdens förskola ligger i Stavre vid Storegårdsparken i Trollhättan. Vi har närhet till skogen, stora grönområden och flera skolor.

Verksamhet

Lillegårdens förskola

Hitta hit

Bryggumsgatan 14 461 42 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lillegårdens förskola har rika utrymmen. På varje avdelning finns flera små rum där barnen kan leka i mindre grupper. Vi har även en stor lekhall som används till olika aktiviteter såsom planerade rörelselekar, sångsamlingar, skapande och gemensamma aktiviteter. Vår gård är kuperad och lockar till lek och rörelse. Den består av flera sandlådor med lekredskap, asfalterade ytor, gräsmattor och en liten skogsdunge där vi har en liten hinderbana. Förrådet är fyllt med välanpassade lekmaterial. Vi har även trädgårdsland där vi odlar och komposterar.

Lillegårdens förskola har öppet klockan 06.15-17.30. De tre avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning. Det innebär att barnen träffar personal från andra avdelningar på morgon och kväll.

Lillegårdens förskola har tre avdelningar:

  • Sörgården: cirka 1-3 år.
  • Mellangården: cirka 2,5-5 år.
  • Norrgården: cirka 2,5-5 år.

Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010. Där står bland annat:

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Vår kock lagar all mat själv. Hon använder ekologiskt odlade råvaror i den mån det finns. Den mesta maten lagas från grunden. Om ditt barn behöver specialkost ordnar hon naturligtvis detta.

Vi är en miljöcertifierad förskola som arbetar med Grön Flagg genom stiftelsen Håll Sverige rent.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar. Till exempel:

  • Inskolningssamtal och efter en tid uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Månadsblad (informationspapper om vad som händer på avdelningen) 
  • Unikum med blogg

Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten. Kontakta någon av personalen om du är intresserad av att vara med! 

Senast granskad 2024-01-15 av HANSJO