Husaren

Hjärtligt välkommen till Husarens förskola i Velanda – förskolan för lärande, upptäckarglädje och lekfullhet!

Verksamhet

Husarens förskola

Hitta hit

Kadettvägen 1 461 98 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Husarens förskola ligger i vackra Velanda med naturen runt husknuten. Vårdnadshavare är välkomna på ett planerat besök inför en eventuell placering hos oss.

Förskolan är öppen som längst 06.00-18.00. Vi anpassar öppettiderna efter behovet för att vi ska ha högst personaltäthet när de flesta barnen är här.

Avdelning Lille Skutt har de yngre barnen (1–3 år) och avdelning Bamse har de äldre barnen (3–6 år). Vi är tre heltidspedagoger på varje avdelning som erbjuder en verksamhet där vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet. Vi vill att alla barn tillsammans med pedagoger, kompisar och vårdnadshavare ska uppleva känslan av en trygg och härlig gemenskap som innebär allas lika värde samt att att alla ska känna sig delaktiga.

Husarens förskola har ett bra samarbete med Velanda skola och vi har tillgång till gymnastiksalen för alla äldre barn. De som ska börja i förskoleklass deltar i vår femårsverksamhet i den gemensamma gruppen ”Wild Kids”, i samarbete med Skinnemos förskola. De träffas ett flertal gånger, både utomhus och i skolan, för att lära känna varandra.

Stängningsdagar och lovdagar turas Husarens och Skinnemos förskolor om att ha öppet.

En bra daglig kontakt mellan vårdnadshavare och personal är jätteviktig för att barnet ska känna sig trygg och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi utvecklingssamtal, föräldramöten, månadsbrev samt en trivselkväll på våren. Velanda har en föräldraförening med föräldrar från både skolan och förskolan där personal är med på vissa träffar.

Senast granskad 2024-01-29 av HANSJO