Kritan

Kritans förskola ligger på Skogshöjden. Förutom våra lärmiljöer inne och ute har vi nära till både lekpark och skog.

Verksamhet

Kritans förskola

Hitta hit

Korteredsvägen 13 461 73 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan har öppet 06.00-18.00.

Förskolan består av tre avdelningar:

  • Larven: 1-3 år
  • Myran: 3-5 år
  • Nyckelpigan: 3-5 år

Kritans förskolas målsättning:

  • Barn och föräldrar ska känna sig välkomna, trygga och värdefulla.
  • Undervisning ska vara rolig i förskolan.
  • Vi arbetar ofta i halvgrupper för att barnen ska få bästa förutsättningar för undervisning, lärande, samtal och lek.
  • Alla har rätt att uttrycka vad de tycker och känner.

Avdelningarna har ett nära samarbete och arbetar utifrån att vi är en förskola där barnen ska känna trygghet med all personal och alla barn. Kritans förskola har ett eget kök med en kock som lagar maten från grunden. Är ditt barn i behov av specialkost, lagar kocken naturligtvis det. Vi använder ekologiska matvaror i den mån det finns att tillgå.

För oss på Kritans förskola är det viktigt med en bra kontakt med vårdnadshavare. I den dagliga kontakten kan vi informera varandra om vad som är aktuellt hemma och på förskolan. Vårdnadshavarens kunskap om barnets behov och intressen är viktiga för oss att ta del av. Vi på förskolan kommer att på olika sätt (till exempel uppföljningssamtal efter introduktionen, utvecklingssamtal en gång/läsår, avslutningssamtal) informera dig som vårdnadshavare om ditt barns lärande och trivsel i förskolan.

Förhoppningarna är att vi tillsammans skapar en bra tillvaro för barnet genom att visa intresse, ifrågasätta och ställa krav på verksamheten. Vi använder oss av plattformen Its learning där ni kan följa vad som händer i verksamheten.

Om ni har några frågor eller funderingar kring vår verksamhet är ni välkomna att höra av er!

Senast granskad 2024-02-02 av HANSJO