barn leker ute

Solstrålen

Solstrålens förskola är högt belägen i Björndalen. I närområdet finns även Kometens förskola och Lyckans förskola. Vår förskola har en stor kuperad utegård med varierad natur. Runt hörnet har vi skogen som vi besöker emellanåt.

Verksamhet

Solstrålens förskola

Hitta hit

Regnbågsvägen 20 46159 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Solstrålens förskola har öppet mellan 6.15 och 17.30

Vi har tre avdelningar: Gul (år 1-5) Röd (år 4-5) och Blå (år 1-5)

Välkomna till oss och ert barns start på sin utbildning. Hos oss bedriver vi undervisning utifrån vår läroplan LpFö 18. I vår verksamheten så har vi hela tiden med oss läroplanen i tankarna för att på ett bra sätt knyta ihop vår verksamhet med de kommunala och statliga målen/kraven.

Det gör vi genom att tron på det kompetenta barnet. Vi vill ge barnen en känsla av att tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi ser barnens likheter och olikheter som en tillgång, barn kan och vill lära på sitt egna sätt.

Vi använder oss pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande och utveckling i förskolan samt verksamhetens utveckling. Vi vill göra dokumentationen synlig för er föräldrar men även för barnen, detta för att visa förskolans undervisning och göra barnen delaktiga och medvetna om sitt eget lärande. Genom att kunna följa sin vardag i bilder på väggarna där man kan få möjlighet att samspela med sina kompisar och en vuxen är ett sätt att synliggöra för barnen vad som händer gör att ett lärande får mening. Samtala och sätta ord på vad man gjort till exempel dagen innan ökar barnens ordförråd och begreppsvärld.

I projekten arbetar vi utifrån målstyrda processer där vi fångar upp barnens intressen och skapar miljöer samt utmanar era barn så att de får ta del av innehållet i vår läroplansmål. Vi undervisar så att barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska i samspel med andra. I den pedagogiska dokumentationen synliggör vi lärprocesserna i barngruppen inom projektet men även i den dagliga kommunikationen och samspelet.

Föräldrakontakten är en viktig del av vår verksamhet. Vi önskar ha ett nära och förtroendefullt samarbete för att ni och ert barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal och föräldramöte.

Vi har ett aktivt och engagerat föräldraråd.

Senast granskad 2024-04-22 av HANSJO