Simsnäppan

Simsnäppans förskola är belägen i Sandhemsområdet med närhet till naturen.

Verksamhet

Simsnäppans förskola

Hitta hit

Stamkullevägen 86 461 42 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan öppnar som tidigast klockan 06.00 och stänger senast klockan 18.00. Vi har en öppningsavdelning som ansvarar för barnen som kommer tidigast och en stängningsavdelning där vi hjälps åt över huset.

Bofinken, Svanen och Skrattmåsen är avdelningar för de yngre barnen.

Kråkan och Orren är avdelningar för de äldre barnen.

Simsnäppans förskola har rymliga lokaler med fina möjligheter till lek och upptäckande. Vi har en inbjudande och inspirerande gård som erbjuder stor variation till lek med bland annat sandlådor, gungor, gräsytor och en härlig skogsdunge. Vi har också ett eget kök med kokerska där frukost, lunch och mellanmål tillagas från grunden och där vi i möjligaste mån använder ekologiskt odlade råvaror .

På Simsnäppans förskola vill vi erbjuda en verksamhet där vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet. Vi vill att barnen ska mötas av lyhörda, engagerade och medutforskande pedagoger i en inspirerande och utvecklande miljö. Vi vill ha ett tillåtande klimat där vi visar att vi känner tilltro till barnen och där de får möjlighet att undersöka, prova, fråga, våga och känna upptäckarglädje. Vi vill att allt lärande ska vara lustfyllt och vi strävar efter en verksamhet där barnen känner lekfullhet och glädje. 

All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på Simsnäppans förskola får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Likt alla andra kommunala förskolor i Trollhättans Stad arbetar vi utifrån förskolans styrdokument och Läroplan för förskolan (Lpfö 18), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi vill att alla barn tillsammans med pedagoger, kompisar och föräldrar ska uppleva trygghet och gemenskap. Vi vill att barnen ska få en positiv bild av sig själva, att de får uppleva glädjen av att lyckas och av att samspela med andra.

"Du är viktig, jag är viktig och tillsammans skapar vi våra innehållsrika dagar här på Simsnäppans förskola!"

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen samt utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Som förälder är du alltid välkommen att delta någon dag eller stund i verksamheten.

Senast granskad 2024-01-15 av HANSJO