Flicka som ritar

Myggan

Myggans förskola är nyrenoverad och naturskönt ligger på Sylte med närhet till park och skog. Förskolegården är stor och lockar till lek och utforskande.

Verksamhet

Myggans förskola

Hitta hit

Bergkullevägen 175 461 66 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

06.00-18.00 måndag till fredag.

I dagsläget har Mggans förskola två avdelningar öppna; Blåklinten och Maskrosen. Båda avdelningarna är just nu 1–5-årsavdelningar. I takt med att vi får in fler barn kommer vi att öppna upp fler avdelningar. Som mest kan förskolan ha fem avdelningar öppna.

Myggans förskola är nyrenoverad och ligger naturskönt i Sylte med närhet till park, skog och skola. Vår gård är stor och kupera och lockar till lek, rörelse och utforskande. Våra rymliga lokaler erbjuder en varierad lärmiljö med fina möjligheter till alla former av undervisning.

Verksamheten grundar sig på Läroplan för förskolan, Lpfö 18, skollagen samt barnkonventionen. Där står det bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” och det är viktigt för oss på Myggans förskola.   

Vi samarbetar med specialpedagog, kurator och andra aktörer för att kunna möta varje unikt barn på bästa sätt och utforma vår verksamhet så att alla är inkluderade.

Är du nyfiken på att veta mer om oss är du alltid välkommen att boka in ett besök hos oss.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar, till exempel:

  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Lärplattformen Unikum – information och dokumentation kring verksamheten och barns utveckling och lärande.
Senast granskad 2024-04-04 av HANSJO