Skinnemo

Skinnemo förskola ligger i Velanda, utanför centrala Trollhättan. Vi är en förskola med tre avdelningar med närhet till skog, lekparker, djur och skola. Vi har en stor härlig gård med gröna ytor, cykelvägar, lekhus, sandlådor, gungor med mera.

Verksamhet

Skinnemo förskola

Hitta hit

Skinnemovägen 6 461 98 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan är öppen som längst 06.00-18.00. Vi anpassar öppettiderna efter behovet för att vi ska ha högst personaltäthet när de flesta barnen är här.

  • Kottarna (1-3 år) tel. 073-348 85 04
  • Trollen (3-4 år) tel. 073-348 89 67
  • Björnen (5-6 år) tel. 072-886 89 94

Skinnemo förskola genomsyras av tre pedagogiska grundpelare:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Utveckling

Vi anser att barn är nyfikna och vetgiriga, vårt mål är att erbjuda undervisning på olika sätt eftersom vi alla är olika. Vi lär i samspel under hela dagen, i olika lärmiljöer både inne och ute. Vi har en fantastisk närmiljö.

Vi lägger stor vikt på inskolningen. De är viktigt att både barn och föräldrar känner sig trygga hos oss för att vi på bästa sätt ska erbjuda en utvecklande och trygg verksamhet.

Vardagen på förskolan

Vi försöker dela grupperna flera dagar i veckan, när några går på upptäcktsfärd i närmiljön stannar en mindre grupp inne och jobbar med olika saker som tema och skapande med mera.

Vi sjunger mycket och ofta, både på avdelningen, men även i stor grupp med alla avdelningar varje fredag. Detta är något alla uppskattar.

Vi har en egen kokerska som lagar maten från grunden och vi njuter av doften från nybakat bröd och vällagad mat.

Varje vecka går 4-6-åringarna till Velandaskolans idrottshall för att ha idrott.

De äldsta barnen samverkar med en närliggande förskola och går en ”Hitta Vilsekurs” där de får lära sig hur man gör om man går vilse i skogen, affären eller någon annanstans. Detta är också ett sätt att få lära känna sina blivande klasskamrater. Vi har även en väl utarbetad överskolningsplan till förskoleklassen, med flera besök till både förskoleklass och fritids.

Digitala verktyg

Vi vill att barnen ska kunna hantera digitala verktyg i vardagen i sitt lärande
och kunskapssökande och få en insikt i hur man använder digital teknik på ett adekvat sätt. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och att kunna se skillnaden mellan verklighet och fantasi.

Högtider

  • Vi firar barnens födelsedagar med glass, flagghissning och present.
  • Lucia firas tillsammans med föräldrar och syskon.
  • Jul, påsk och midsommar firar vi med sånger, lekar och mat som hör till.
  • Vi firar Förskolans dag med glass och flagghissning.

Planering av verksamheten

Våra planeringar har alltid förankring i Läroplanen för förskola (Lpfö 18) och i kommunens mål- och resursplan.

En bra daglig kontakt mellan föräldrar och personal är jätteviktig för att barnet ska känna sig tryggt och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi utvecklingssamtal, föräldramöten, månadsbrev samt en trivselkväll på våren. Om man känner att man vill ha ett extra samtal så är det bara att säga till så ordnar vi det.

Välkomna att besöka eller ringa oss.

Senast granskad 2024-01-18 av HANSJO