Spiltan

Välkommen till vår nyrenoverade och inspirerande förskola! Spiltans förskola är belägen i mångkulturella Kronogården där ett interkulturellt och språk och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten.

Verksamhet

Spiltans förskola

Hitta hit

Hovslagaregatan 5

Telefon

0520-49 50 00

Övrig information

Post skickas till:

Kronan
Lantmannavägen 113
461 60 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här möts barn och familjer av engagerade och intresserade pedagoger som utgår från barnens språkliga och kulturella mångfald. Vi ser kunskapande och lärande som något som sker relationellt under hela dagen, barnen får vara kreativa i samspel med miljö, människor och material. Vår ambition är att för varje barn ska känna tillit, glädje och gemenskap i vår verksamhet.

Förskolan är indelad i åtta avdelningar:

  • Möta och Växa: 1–2 år
  • Utforska och Lära: 3–4 år
  • Vilja: 1–5 år
  • Våga: 4 år
  • Kunna och Veta: 5 år

Utdrag ur Spiltans verksamhetsidé:

Barn är kompetenta människor som har en VILJA att LÄRA och KUNNA mer. Förskolan ska vara en plats där barn och vuxna får MÖTA andra och VÄXA tillsammans. Barnen ska mötas av en miljö där man kan VÅGA testa nytt. Barnen och deras vårdnadshavare ska VETA att de möts av trygga vuxna som längtar efter att UTFORSKA tillsammans med dem. Tillsammans skapar vi en förskola att längta till!

Verksamhetsidé för Spiltans förskola

Senast granskad 2024-01-16 av HANSJO