Bilden föreställer förskolan Hörngatan. I bild syns gaveln på förskolans hus. Huset är rött.

Hörngatan

På Hörngatans förskola erbjuds pedagogisk verksamhet i fräscha lokaler i två plan. Förskolan har fyra avdelningar och jobbar med åldersblandade grupper, alltid med barnets bästa i fokus.

Verksamhet

Hörngatans förskola

Hitta hit

Hörngatan 9 461 33 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhetsidé

På Hörngatans förskola erbjuds barnen en lärorik utbildning i trygg och varierad miljö. Här får barnen uppleva glädje och gemenskap. I mötet med barn och med stöd av pedagoger utvecklar barnet sin självständighet och får möjlighet att utöva inflytande och delaktighet över sin vardag.

Undervisningen tar sin utgångspunkt i ett lustfyllt lärande där vi förstärker med tydliggörande pedagogik. Lärandemiljön är föränderlig, utmanande och inspirerar barnen till utveckling och lärande utifrån deras individuella förmågor och förutsättningar.
Förskollärare och barnskötare är närvarande, lyhörda och intresserade av barnens känslor, funderingar och erfarenheter.

Förskollärare och barnskötare analyserar systematiskt undervisningen och genom återkommande kompetensutvecklingsdagar förbättras verksamheten, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Vår förskola genomsyras av undervisning, omsorg, utevistelse, samspel, glädje och lek vilket bidrar till att vi är en förskola att längta till, både för barn och pedagoger.

Senast granskad 2024-06-14 av HANSJO