tallrik med vegetarisk mat

Maskrosen

Maskrosens förskola ligger i området Karlstorp, nära Swedenborgs center. Vår stora härliga och natursköna gård inbjuder till många olika kreativa lekar. Dessutom har vi fina lokaler med tillgång till två lekhallar.

Verksamhet

Maskrosens förskola

Hitta hit

Lasarettsvägen 6 461 52 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettiderna varierar efter omsorgsbehovet. Dock som tidigast från 06.00 och till senast 18.00.

Maskrosens förskola har fem avdelningar:

  • Glädjen
  • Tryggheten
  • Friheten
  • Vänskapen
  • Kunskapen

På vår förskola används undervisning och målstyrda processer för att skapa goda förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas. Vi erbjuder en förskola i en öppen och tillisfull atmosfär byggd på delaktighet, inflytande och goda relationer. Tillsammans med barn och vårdnadshavare bygger vi Masrosens förskola. 

I våra lärmiljöer utvecklas vi tillsammans genom att undersöka, fantisera, upptäcka och förundras. Barnens erfarenheter, intresse och nyfikenhet tas som utgångspunkt i planering och utveckling av utbildningen. 

Barnen ges möjlighet att undersöka och utforska enskilt och tillsammans med andra i miljöer där ett varierat utbud av material ska finnas tillgängligt. Utbildningen är utformad efter läroplanens mål och det finns utrymme för olika aktiviteter där förutsättningar för samspel och interaktion främjas. 

Leken och lärandet ska vara lustfyllt och leda till många goda möten för alla barn. Utbildningen ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där alla kompetenser ses som en tillgång och där glädje får ta stor plats.

Vi vill ha trygga barn och nöjda föräldrar, därför är den dagliga kontakten viktig för oss. Vi har också inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal.

Senast granskad 2024-02-12 av HANSJO