Utemiljö

Stommen

Stommens förskola ligger i Sjuntorp. På förskolan finns tre hemvister för barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamhet

Stommens förskola

Hitta hit

Kyrkvägen 12 461 78 Sjuntorp

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi är ett åldersblandat arbetslag med olika kompetenser som arbetar tillsammans med fokus på trygga, självständiga, upptäckarglada barn med tilltro till sin egen förmåga.

Både förskolans inne- och utemiljö är anpassad efter barnen som själva ska kunna plocka fram, använda och ställa tillbaka för att på så sätt kunna ha inflytande över sin dag och verksamheten. Vi anpassar miljöerna efter barnens intresse, behov, förmågor och kompetenser.

Vi anpassar våra öppettider till barnens och vårdnadshavarnas behov. För närvarande innebär det att vi öppnar kl. 05.15 och stänger kl. 19.00. 

  • Kraften tel. 0520-49 63 00 sms 073-348 88 16
  • Modet tel. 0520-49 62 84 sms 073-348 88 19
  • Viljan tel. 0520-49 62 82 sms 073-348 88 21

Föräldrarna lägger grunden och vi bygger stommen i det livslånga lärandet genom trygghet, lek, lustfyllt lärande, empati, medmänsklighet, respekt och framtidstro.

Senast granskad 2024-02-02 av HANSJO