Fasad

Vindan

Vindans förskola ligger i Sjuntorp och har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamhet

Vindans förskola

Hitta hit

Kyrkvägen 15 461 78 Sjuntorp

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vindans förskolas grundstenar:

 • Att varje barn ska få en rolig, trygg och lärorik vistelse på förskolan.
 • Att vi ska möta varje barn utifrån barnets behov och förutsättningar.
 • Att stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
 • Att främja och stimulera den språkliga och matematiska utvecklingen på ett lustfyllt sätt med hjälp av rim, ramsor, lekar, spel, sånger och sagor.
 • Att lägga stor vikt vid leken, både ute och inne, som är en av de viktigaste formerna för just utveckling och lärande.
 • Att vägleda barnen att visa respekt för allt levande och ta ansvar för miljön.
 • Att samtala med barnen och lyssna på deras tankar och funderingar.
 • Att förbereda miljön, så att barnen stimuleras till kreativitet och skapande.
 • Att barnen ska få utveckla självständighet och tilltro till sin egen förmåga.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn i förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade i den ena eller andra åsiktsriktningen. Vårt mål är att ha ett förtroendefullt samarbete med hemmet. Alla som arbetar i förskolan ska ta hänsyn till föräldrarnas önskemål angående verksamheten och arbeta för en god ömsesidig relation. Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, erbjuder vi:

 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten
 • Familjekvällar

Helena städar lokalerna varje förmiddag och är en viktig person för barnen. Hon är en naturlig del i deras vardag på förskolan och finns till hands för barnen när det behövs.

Senast granskad 2024-01-16 av HANSJO