Västanvinden

Västanvinden ligger på Skogshöjden. Förskolan ligger alldeles i skogskanten, vilket vi utnyttjar flitigt. På gården har vi en liten skogsdunge med ett berg, en slänt att åka pulka utför, sandlåda och ett förråd fullt med leksaker.

Personer
Enhet Förskolan Västanvinden Torngatan 37 461 73 Trollhättan Pyret: 0520-49 61 41, Polarn: 0520-49 61 42

Vi promenerar ofta till lekparken som ligger alldeles intill. Förskolan är belägen i ett hyreshus, vilket gör att vi har många små mysiga rum och en varm hemkänsla. 

Avdelningar

Förskolan består av två avdelningar:
Pyret, 1-3år
Polarn, 3-6år

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.15- 17.45. Variationer kan förekomma.

Verksamheten

Målsättning
På förskolan Västanvinden har vi som målsättning att ditt barn och du som förälder ska känna er välkomna hos oss. Vi arbetar för att ditt barn ska kunna fungera i grupp, visa hänsyn och vara en bra kompis.
Vi vuxna uppmärksammar varje barn under dagen och tillgodoser deras individuella behov. Vi har fasta rutiner och tydliga gränser. Detta gör att barnen känner sig trygga och harmoniska hos oss, trivs i gruppen och har roligt.

Vi arbetar utifrån de tre L:en: Leken, Lusten och Lärandet.

Detta arbete sker utifrån Läroplanen för förskolan och den finns tillgänglig att läsa på vår förskola.

Vår vision är att när barnen lämnar förskolan Västanvinden, vill vi att de har en positiv självbild och känner trygghet till sin egen förmåga. Barnen ska behandla och bemöta andra med respekt och aktivt ta avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Fokusområden

Vi pedagoger har valt att fokusera på matematik, teknik och språk. Vi vill att dessa områden ska genomsyra förskolans verksamhet och väcka barnens lust och intresse för dessa viktiga ämnen. Detta arbete tror vi i slutändan leder till ökad måluppfyllelse för barnen som gått på Västanvinden.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö 18

Föräldrasamverkan

Vi anser att trygga föräldrar ger trygga barn. Därför vill vi uppmuntra våra föräldrar att visa intresse, vara delaktiga, ifrågasätta och ställa krav på verksamheten. Vi pedagoger tycker att tamburkontakten är väldigt viktig. Där kan vi informera om hur ert barns dag varit, om det varit något speciellt och du som förälder får också möjlighet att informera och ställa frågor.

Vi erbjuder uppföljningssamtal efter inskolningen, utvecklingssamtal en gång per läsår, avslutningssamtal, diverse sammankomster såsom drop in fika och luciafirande mm. Vi arbetar med It's learning, där vi lägger in vad som händer och sker på vår förskola.
För intresserade föräldrar kan vi även erbjuda ett föräldraråd.

Har ni frågor eller funderingar kring vår verksamhet, hör gärna av er!

Senast granskad 2019-09-24 av Andreas Gleisner