Vitsippan

Vitsippan ligger i Skoftebyn. Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog och grönområden. Vår gård är en naturtomt med bergknallar, skog, gräsmatta och asfalterade ytor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Förskolan Vitsippan

Hitta hit

Nysätersvägen 55 461 54 Trollhättan

Öppettider

Kl 06.00- 18.00

Avdelningar

Solägget med barn i åldrarna 2,5-5 år
Hattstugan också med barn i åldrarna 2,5-5 år
Blåbärsskogen med barn i åldrarna 1-3 år

Verksamhet

Vitsippans lokaler består av tre avdelningar anpassade för lek, mat och vila. En stor lekhall finns som ofta används till frilek, sångsamlingar samt gymnastik. Vår stora varierande gård inbjuder till lek på många olika sätt.

Vi ger mycket tid till leken. Genom temaarbetet ges barnen inspiration till sina lekar. Vi arbetar medvetet med att använda vår utemiljö i barnens kreativa lek.

Vi följer varje barns utveckling under förskoletiden. Varje pedagog har sina ansvarsbarn. Vi arbetar med Unikum som dokumentation.

Vår kokerska lagar all mat själv med så lite halvfabrikat som möjligt. Vi använder ekologiska produkter så långt ekonomin tillåter, specialkost till allergiker erbjuds. Barnens synpunkter uppmärksammas och tillvaratas genom t ex önskevecka på matsedeln. Barnen är varje vecka även delaktiga i t ex bakning av bröd.

Föräldrakommunikation

En god "daglig kontakt" med ett positivt och aktivt bemötande vid lämning och hämtning. När barnet börjar hos oss har vi ett inskolningssamtal och efter en tid ett uppföljningssamtal tillsammans.

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång/termin och föräldramöte / drop-in varje höst. Vitsippan har ett aktivt föräldraråd där även personalrepresentanter ingår.

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner