Barn som målar

Citronfjärilen

Förskolan Citronfjärilen ligger på Lextorp. Vi har en stor härlig gård med både lite skog och kuperad terräng som inbjuder och inspirerar till lek och lärande.

Person
Rektor Britt Louise Swärd 0520-49 72 32
Enhet Förskolan Citronfjärilen Frostmätarevägen 1 461 64 Trollhättan Junibacken: 0520-49 61 65, rödmyran: 0520-49 61 67, Hattstugan: 0520-49 61 68, Spinnrocken: 0520-49 61 69

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter vårdnadshavarnas behov så långt det är möjligt.

Hemvister

Junibacken: Från 1 år.
Rödmyran: 2-3 år.
Hattstugan: 3-4 år.
Spinnrocken: 4-5 år.

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner