Barn som målar

Citronfjärilen

Förskolan Citronfjärilen ligger på Lextorp. Vi har en stor härlig gård med både lite skog och kuperad terräng som inbjuder och inspirerar till lek och lärande.

Verksamhet

Förskolan Citronfjärilen

Hitta hit

Frostmätarevägen 1 461 64 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter vårdnadshavarnas behov så långt det är möjligt.

Hemvister

Junibacken: Från 1 år.
Rödmyran: 2-3 år.
Hattstugan: 3-4 år.
Spinnrocken: 4-5 år.

Senast granskad 2021-09-02 av ANDGLE