Fasadbild av förskolan

Forsen

Forsens förskola ligger i Sjuntorp på en stor härlig naturtomt i nära anslutning till Sjuntorpskolan.

Verksamhet

Forsens förskola

Hitta hit

Biblioteksvägen 4 461 78 Sjuntorp

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Klockan 06.00-18.00. Öppning och stängning anpassas så långt det går efter barnens placeringstider. De två avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning, det innebär att barnen träffar pedagoger från båda avdelningarna morgon och eftermiddag.

Avdelningar

Forsens förskola består av två 1-5 års avdelningar:  Linet och Sländan.

Vi arbetar utifrån ett årshjul med innehåll av fyra övergripande fokusområden som är förankrade från vår läroplan. Arbetslaget består av pedagoger med olika kompetenser där vi kompletterar varandra i det dagliga arbetet. Vi pedagoger arbetar aktivt med att barnen ska känna sig trygga. Förskolans inne-och utemiljö är anpassade efter barnen/barngruppens behov och intressen där vi bland annat utformar olika lärmiljöer för att utmana och väcka leklusten /nyfikenheten till fortsatt lärande

Senast granskad 2023-06-27 av BENBUD