Tornet

Vi har en stor och kuperad gård som ger barnen bra möjligheter till varierad lek. Närheten till skogen gör att vi regelbundet förflyttar vår verksamhet ut i naturen. Vi ger oss även ut på utflykter i vår närmiljö där barnen får möjlighet att upptäcka världen utanför förskolan.

Verksamhet

Förskolan Tornet

Hitta hit

Lärketorpsvägen 11 461 73 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bussförbindelser finns i nära anslutning till förskolan, detta gör det lättare för oss att göra utflykter till bibliotek, teater och andra aktiviteter. Leken, lusten och lärandet och alla intryck som barnen tar in med sina sinnen är det som ligger till grund för barnets dag på förskolan.

Öppettider

Förskolans öppettider utgår från barnens placeringstider.

Verksamheten

På vår förskola har vi yngrebarnsavdelning och äldrebarnsavdelning. Totalt finns tre avdelningar. Vi har inspirerande lekmiljöer som förändras utifrån barnens behov och intressen.

Vi räknar även vår utomhusgård som ett rum. Där har barnen stora möjligheter att få röra sig fritt. Alla rum har en specifik tanke bakom sig och är tänkta för att tillgodose alla barns behov.

Under vår och höst går vi en gång i veckan till skogen på vår uppskattade naturupplevelse: Skog och Bulle. I skogen får barnen möjlighet att lära sig fungera på nya sätt, att ta hänsyn till andra och att bry sig om djur och natur.

Vi har ett portfolioinriktat arbetssätt. Det är ett verktyg för att spegla barnens personliga utveckling. Det är till för barnet, föräldrarna och personalen som arbetar runt barnet. Vi använder det för att stärka barnets självkänsla och för att få dem att reflektera över sin egen utveckling.

Föräldrasamverkan

  • Vi har utvecklingssamtal minst en gång per år.
  • Föräldramöte där personal, föräldrar och rektor deltar.
  • Drop-in-kaffe. Vi bjuder på fika någon gång per år.
  • Föräldraråd. De träffas regelbundet, en personal från förskolan och rektor deltar. Alla möten hålls på förskolan
Senast granskad 2021-09-02 av ANDGLE