Mätt o go!

Mat, lunch

Centralköket tillagar och distribuerar skollunch till Trollhättans Stads samtliga grundskolor, samt många kommunala förskolor. Vårt mål är att erbjuda en hållbar skollunch som kan minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetarisk mat.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du hittar länkar till Centralkökets menyer längst ned på sidan.

Centralköket strävar efter att i våra menyer följa Livsmedelsverks gällande rekommendationer för skollunch. Centralköket producerar och distribuerar varma luncher/varor till stadens skolor samt en stor del förskolor. Maten levereras dagligen efter beställning från respektive skolrestaurang. Samtliga skolor har möjlighet att beställa Dagens rätt, Dagens vegetariska alternativ, samt grönsaksbord.

Referensportionen som utgör grunden för varje beställning har ett fastsatt pris på årsbasis. Menyn följer i stort de rekommendationer som  Livsmedelsverket rekommenderar samt är också en produkt av vad alla gäster i skolrestaurangerna har önskat. Vår filosofi är att maten gör nytta först när den kommit ner i magen på gästen!

När det gäller gymnasieskolor, fristående skolor-  och förskolor varierar leverantör av skollunch. Kontakta respektive skola/förskola för information. 

Specialkost till barn i förskola, skola och gymnasium

Trollhättans Stad följer Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.

Kost och näringsnationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Kompletterande text till Separerad kost

Beställningen av specialkost görs via e-tjänst, och kräver BankID. På sikt kommer medicinsk journalkopia att krävas för specialkostbeställningar.

E-tjänst Beställning av specialkost

Förskola

  • Vårdnadshavare till barn i förskola gör en digital beställning av specialkost för sitt barn genom att välja: Ny beställning. Denna beställning löper på tills vidare om ingen förändring måste göras.

Skola/gymnasium

  • Vårdnadshavare till barn i skola/gymnasium gör en digital beställning av specialkost genom att välja:
    Ny beställning. Denna beställning måste uppdateras inför varje ny läsårsstart.
  • Om behov av förändring av specialkostbeställningen för barn i förskola/skola och gymnasium uppkommer ska vårdnadshavaren gå in i e-tjänsten ”Beställning specialkost” och uppdatera inneliggande beställning genom att välja: Förändring av beställning.
  • Om behov av att specialkost upphör, ska vårdnadshavaren gå in i ”Beställning specialkost” och där välja: Avsluta beställning.

Om du som vårdnadshavare till elev i skola behöver hjälp eller stöd att göra beställning av specialkost för ditt barn, kontakta skolsköterska på ditt barns skola. Är ditt barn på förskola, kontakta Rektor förskola. Även Medborgarservice på Kronan kan vara vårdnadshavare behjälplig.

Beställningen kommer att hanteras på Centralköket, eller på förskola med tillagningskök. Du som beställer får en återkoppling via mail när beställningen tagits emot. Om den beställda specialkosten ej hämtas ut i skolrestaurangen kommer ansvarig kontakta skolsköterskan som kontaktar vårdnadshavaren. Om den beställda kosten fortsättningsvis ej tas i anspråk kommer den tas bort.

Via appen Skolmaten hittar du Centralkökets aktuella meny i din mobil. Ladda ner appen Skolmaten till din smartphone.  

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Skolmaten i Appstore

Skolmaten i Google play-butiken

Surfa in på www.dinskolmat.se  för att komma till skolmatsappens hemsida. Där kan du se skollunchmenyer för de kommunala skolor i Trollhättans Stad som får sin mat från Centralköket.

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Relaterad information

Eu-logotyp

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW