Mätt o go!

Mat, lunch

Centralköket tillagar och distribuerar skollunch till Trollhättans Stads samtliga grundskolor, samt många kommunala förskolor. Vårt mål är att erbjuda en hållbar skollunch som kan minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetarisk mat.

Enhet Centralköket Verkmästarevägen 12 461 84 Trollhättan Centralkök: 0520-49 72 95, Dietkök: 0520-49 64 49

Du hittar länkar till Centralkökets menyer längre ned på sidan.

Centralköket strävar efter att i våra menyer följa Livsmedelsverks gällande rekommendationer för skollunch. Centralköket producerar och distribuerar varma luncher/varor till stadens skolor samt en stor del förskolor. Maten levereras dagligen efter beställning från respektive skolrestaurang. Samtliga skolor har möjlighet att beställa Dagens rätt, Dagens vegetariska alternativ, samt grönsaksbord.

Referensportionen som utgör grunden för varje beställning har ett fastsatt pris på årsbasis. Menyn följer i stort de rekommendationer som  Livsmedelsverket rekommenderar samt är också en produkt av vad alla gäster i skolrestaurangerna har önskat. Vår filosofi är att maten gör nytta först när den kommit ner i magen på gästen!

Centralkökets menyinformation Mättogo kommer ut 4 ggr per läsår. Här kan du se menyer, och läsa nyttiga tips. Du kan läsa eller ladda ned menyerna som pdf längre ned på sidan. 

När det gäller gymnasieskolor, fristående skolor-  och förskolor varierar leverantör av skollunch. Kontakta respektive skola/förskola för information. 

Specialkost

Du som vårdnadshavaren till barn i förskola/skola ska göra en digital beställning inför varje läsårsstart. Beställningen görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida. E-tjänsten kräver Bank-id. 

Länk till e-tjänst Beställning av specialkost

På sikt kommer medicinsk journalkopia att krävas för alla medicinskt grundade specialkostbeställningar.

  • Vårdnadshavare till barn i förskola gör en helt ny digital beställning varje år, med samma startdatum som skolstart i grundskolan (20190819).
  • Inom förskolan löper inskickad digital beställning på även under sommarlov samt jullov.
  • Om förändring av specialkostbeställningen för barn i förskola/skola sker under terminens gång ska vårdnadshavaren göra en helt ny beställning och markerar på den nya beställningen att det är förändring. Detta för att köken ska kunna plocka bort den föregående inskickade beställningen.
  • Om behov av specialkost upphör, ska vårdnadshavaren gå in i ”Beställning specialkost” och markera "Avslut"

Om du som vårdnadshavare till elev i skola behöver hjälp eller stöd att göra beställningen, kontakta skolsköterska på ditt barns skola, eller rektor, om ditt barn går på förskola. Även medborgarservice på Kronan kan vara vårdnadshavare behjälplig. 

Beställningen kommer att hanteras på centralköket, eller på förskola med tillagningskök. Du som beställer får en återkoppling när beställningen tagits emot. 

 

Centralkökets skollunchmeny

Via appen Skolmaten hittar du Centralkökets aktuella meny i din mobil. Ladda ner appen Skolmaten till din smartphone.  

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Skolmaten i Appstore

Skolmaten i Google play-butiken

Surfa in på www.dinskolmat.se  för att komma till skolmatsappens hemsida. Där kan du se skollunchmenyer för de kommunala skolor i Trollhättans Stad som får sin mat från Centralköket.

Trollhättans Stad har ett avtal som innebär att alla kommunala skolor, som köper sin mat från Centralköket visas. Om din skola inte finns med beror det på att skolan inte handlar från Centralköket, eller att det är en fristående skola, som inte har avtal med Skolmatsappen.

Senast granskad 2019-12-05 av Andreas Gleisner