Örtagården

Välkommen till Förskolan Örtagården som ligger i ett naturskönt, näst intill bilfritt område bakom Stavregårdens äldreboende. 

Verksamhet

Förskolan Örtagården

Hitta hit

Slättbergsvägen 220 461 41 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Vi öppnar 06:15 och stänger 17:30 men vi anpassar våra öppettider efter vårdnadshavarnas behov så långt det är möjligt. Båda avdelningarna hjälps åt att öppna och stänga. Två dagar per läsår har vi stängt för kompetensutveckling.

Avdelningar

Smultronet (yngreavdelning) och Jordgubben (äldreavdelning).

Verksamheten

Vårt styrdokument är Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) Vi arbetar med att skapa och väcka nyfikenhet i en trygg och stimulerande miljö. Tillsammans med barnens tankar och idéer lägger vi grunden för vår verksamhet. Barnens egna lekar/aktiviteter ges stort utrymme.

Vår inomhusmiljö erbjuder olika aktivitetsvrår som lockar till lek och skapande verksamhet. Vi har en tilltro till barnens egen förmåga, mycket av vårt material och våra leksaker finns i barnens nivå så barnen själva kan välja vad de vill göra.

Vår utegård har stora öppna ytor som lockar till lek och rörelse. Inom gångavstånd ligger en liten skogsdunge som vi går till ibland, där får barnen möjlighet att upptäcka och utforska naturen.

Maten får vi från Stavregårdens kök och till de barn som behöver specialkost ordnas detta.

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten är viktig för både föräldrar och pedagoger. Vi har ett föräldramöte på hösten och utvecklingssamtal har vi för alla barn på våren. Önskas fler samtal går det bra att prata med pedagogerna om detta.

Vi tycker det är viktigt att man har en rak och öppen kommunikation. En bra kontakt mellan föräldrar och pedagoger är viktig för att ditt barn skall trivas och känna sig trygg med oss.

Alla föräldrar är välkomna att deltaga i vår verksamhet! Vi har även ett föräldraråd.

Senast granskad 2021-09-02 av ANDGLE