barnhand och vuxen hand håller i löv

Mätbandet

Vår verksamhet präglas av lek, samspel och ett lustfyllt lärande och vi arbetar för att ha en förskola att längta till!

Verksamhet

Mätbandets förskola

Hitta hit

Björkvägen 28 461 44 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avdelningar

Mätbandets förskola består av tre åldershomogena avdelningar. 
 
  • Millimetern - yngre barn 
  • Centimetern - mellanbarn
  • Decimetern - äldre barn 

Verksamheten 

De tre avdelningarna hjälps åt med både öppning och stängning, vilket gör att barnen träffar på all personal från alla avdelningarna på morgon och kväll.
Även under vår utevistelsetid är vi tillsammans på gården då barnen får möjligheten att träffa all personal på förskolan. 
 
Mätbandets förskola är belägen i närhet av skog och lantlig miljö i utkanten av Trollhättan.  Hos oss har utevistelsen hög prioritet och vi använder oss av närområdet med vår skog och natur som en pedagogisk arena där vi bedriver undervisning och ger barnen möjlighet till samspel och lek.  Vår gård har flera olika lärmiljöer och mötesplatser där barnen kan samspela, leka och utforska tillsammans.  
 
Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.
Vi vuxna är medinspiratörer i barnens utforskande. 
 
Vi lägger stor vikt vid gott bemötande och att ha ett gott och öppet klimat och vi arbetar kontinuerligt och aktivt med vårt värdegrundsarbete. 
 

Mat från egen kokerska

Mätbandets förskola har en egen kokerska som lagar all mat. I köket används så mycket kravodlade och ekologiska råvaror som möjligt. Målet är att ständigt utöka sortimentet med fler produkter. Specialkost serveras till alla barn som behöver detta.
Föräldrasamverkan
 

Föräldrasamverkan

Vi lägger stor vikt vid att ha en god föräldrasamverkan.  Under inskolningen lägger vi grunden till ett gott samarbete mellan hem och förskola och då ges vårdnadshavarna möjlighet att delta aktivt och få insyn i förskolans verksamhet. Vi erbjuder föräldramöte och samtal innan inskolning, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal minst en gång per år. 
 
Varje år har vi gemensamma föräldramöten, föräldraråd och familjeaktiviteter i form av luciafirande, vårfest och midsommarfirande. 
 
 
Senast granskad 2023-07-05 av BENBUD