Mätbandet

Förskolan Mätbandet är belägen i närhet till skog och lantlig miljö i Halvorstorp. Vår verksamhet präglas av språk och miljö.

Person
Rektor Pernilla Olausson 0520-49 54 65
Enhet Förskolan Mätbandet Björkvägen 28 461 44 Trollhättan Millimetern: 0520-49 60 23, Centimetern: 0520-49 60 20, Decimetern: 0520-49 60 21

Barnen ska genom leken få en god språklig medvetenhet. Genom att naturen finns runt knuten så inbjuder den till mycket lek utomhus - varje dag! Barnen introduceras i miljöansvar.

Öppettider

Förskolan öppnar kl. 06.15 och stänger kl. 17.30. Öppning och stängning anpassas efter familjens behov (inom vissa gränser). De tre avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning, vilket också gör att barnen träffar personal från de andra avdelningarna på morgon och kväll.

Avdelningar

Millimetern - yngre barn
Centimetern - mellan barn
Decimetern - äldre barn

Verksamheten

Förskolan är belägen i närhet till skog och lantlig miljö i utkanten av Trollhättan. Mycket av verksamheten utövas i naturen. Stor gård med flera sandlådor, gungor, fasta lekredskap, t.ex. klätterställning, rutschkanor m.m. Det finns fruktträd, bärbuskar och andra odlingar, gräsmattor och en asfalterad "väg" runt huset för barnen att cykla på. Förråd med diverse uteleksaker. Lokalerna inomhus är anpassade för både lek och rutinsituationer, t.ex. mat och vila.

Mätbandet har en egen kokerska som lagar all mat. I köket på Mätbandet används så mycket kravodlad och ekologisk mat som möjligt. Målet är att ständigt utöka sortimentet med fler produkter. Specialkost serveras till alla barn som behöver detta.
Verksamheten på Mätbandet präglas av att barnen skall få miljöansvar och en god språklig medvetenhet. Genom rim, ramsor, sång och ordlappar väcker vi intresset för språket. Till grund för verksamheten ligger läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Föräldrasamverkan

Inskolningssamtal, överskolningssamtal, utvecklingssamtal och uppföljningssamtal (vid behov). Vi dokumenterar varje barn. En god tamburkontakt. Föräldramöte 1 gång på hösten. Föräldraråd 2 gånger/termin. 

Alla föräldrar är välkomna att komma och delta på ledig tid, i ordinarie verksamhet och på utflykter. Familjerna inbjuds bland annat till midsommarfest och luciafirande. Det är viktigt med en bra inskolning, trygga föräldrar ger trygga barn. Föräldrakontakten är viktig.
Vi lyssnar, inga problem är för små att diskutera.

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner