Soluret

Förskolan Soluret ligger i Halvorstorp. Soluret ligger i ett villaområde med nära tillgång till skog och natur som blir en naturlig del av barnens pedagogiska miljö.

Person
Rektor Sofia Danielsson 0520-49 79 58 070-346 05 63
Enhet Förskolan Soluret Smultronvägen 8 461 44 Trollhättan Minuten: 0520-49 60 25, Sekunden: 0520-49 60 93, Kvarten: 0520-49 60 26

Gården är stor med kuperad terräng som lockar till lek under årets alla årstider. Gården har också varit under utveckling tillsammans med barn, föräldrar och personal för att skapa ”pedagogiska uterum” bland annat byggdes en tunnel och koja av pilträd. 

Öppettider

Öppning och stängning anpassas efter familjers behov (inom vissa gränser). I nuläget har vi öppet mellan 06-00 och 18-30.
Avdelningarna samarbetar med öppning och stängning vilket hjälper barn och personal att lära känna varandra mellan avdelningarna.

Avdelningar

Förskolan Soluret består av tre avdelningar: Kvarten som är en yngreavdelning, Sekunden som är en mellanavdelning och Minuten som är en avdelning där våra äldsta barn går.

Förskolan har egen kokerska som lagar all mat. Köket använder kravodlat i största möjliga utsträckning. Frukt och grönsaker serveras till eller efter våra måltider. Specialkost tillagas vid behov.

Verksamheten

Vi på förskolan Soluret arbetar med att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för alla barn. Personal planerar verksamheten utifrån barngruppens behov och intressen. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar vad barnen har för intressen, och utifrån detta utvecklas verksamheten.

Barnen erbjuds möjlighet att leka ensamt, i mindre och större grupper. Under leken är vi personal närvarande, direkt eller vid sidan av för att stötta dem i sina vänskapsrelationer eller utmana leken framåt. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi ser barn som enskilda individer med rätt att få utvecklas i sin egen takt.

För att främja språkutvecklingen och krydda barnens fantasi arbetar vi med sagor, sång, ramsor och drama så att det blir en naturlig del av verksamheten och verktyg för barnens lek.

Med ett medvetet förhållningssätt från oss pedagoger genomsyras verksamheten av lärande och lek oavsett rum, men ibland är det roligt att fördjupa sig extra kring ett ämne ex teknik och matematik.

Föräldrasamverkan

Att både barn och föräldrar får en god introduktion till förskolan och känner sig trygga med oss personal är grundstenen för att barnets vistelsetid ska bli så rolig och lärorik som möjligt. Inskolningens tid och tillvägagångssätt anpassas efter barnets behov och kan på så sätt variera från barn till barn.
När barnet är inskolat och har gått hos oss en tid erbjuder vi ett uppföljningssamtal om barnets första tid i förskolan. Varje läsår har vi även utvecklingssamtal och föräldramöten.

Vi lägger stor vikt vid en god föräldrakontakt där ”tambursamtalen” är mycket viktiga! Personalen finns alltid till hands för att lyssna och diskutera. Är det något som man inte vill ta upp i tamburen så kan man boka ett eget samtal med personal utöver de forum som redan finns.

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner