Ej tjej leker med lego sittandes på golvet

Dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg

Önskar du plats för ditt barn hos en kommunal dagbarnvårdare erbjuder vi ditt barn pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem och erbjuds till barn mellan 1 och 12 år.

Verksamhet

Utbildningsförvaltningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dagbarnvårdarna arbetar i nätverk med varandra och träffas regelbundet. Varje barn har en vikarierande dagbarnvårdare att gå till när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig.

Verksamheten styrs av skollagen och har förskolans läroplan som vägledande styrdokument. Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme.

Du kan också söka pedagogisk omsorg i enskild regi. För att få mer information eller om du vill ansöka om plats kontaktar du dem direkt.

Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2023-05-05 av AGNKIL