Vanliga frågor om barnomsorg

Här har vi samlat en rad vanliga frågor våra handläggare ofta får.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan enkelt ansöka om plats via vår e-tjänst (kräver e-legitimation). Det finns också möjlighet att ladda ned en blankett.  Du kan kontakta Kontaktcenter via telefon eller e-post, för att ansöka, ställa frågor eller få mer information. 

Läs mer på sidan Ansök, ändra eller säg upp plats. 

Vårdnadshavaren är avgiftspliktig. Taxan är densamma för såväl ensamstående som gifta eller sammanboende vårdnadshavare. Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka eller sammanboende.

 

Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör.

Till grund för avgiften ligger den samlade bruttoinkomsten per kalenderår för varje hushåll. I inkomstuppgiften anges bruttoinkomst per månad.

Lämnas ingen inkomstuppgift är högsta avgift enligt fastställd taxa accepterad av vårdnadshavare.

Avgift betalas 12 månader per år och debiteras innevarande månad.

En kontinuerlig inkomstjämförelse av familjens uppgifter sker med inhämtade uppgifter från Skatteverket.

Läs mer på sidan Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg. 

Fakturan innehåller en preliminär avgift för innevarande månad och en definitiv avgift för föregående månad. Förändringar ger flera poster på fakturan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Trollhättans Stads kontaktcenter:
Telefon: 0520-49 50 00
E-post: kontaktcenter@trollhattan.se

Det är vårdnadshavarens skyldighet att snarast anmäla inkomständring och andra förhållanden som påverkar avgiften. Du kan enkelt ändra dina uppgifter via vår e-tjänst, eller ladda ned en blankett. Det gör du via länken nedan. 

E-tjänst: Inkomstuppgift för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg

 

Inskolningsperioden är fem vardagar enligt överenskommelse och bygger på platsinnehavarens medverkan.

Inskolningsperioden är avgiftsfri. Vid omplacering är inskolningen avgiftsbelagd.

 

Kontakta Trollhättans Stads finansavdelning via kontaktcenter, telefon 0520-49 50 00 eller på e-post: kontaktcenter@trollhattan.se

 

Senast granskad 2023-10-13 av HANSJO