Gulsparven

Gulsparvens förskola är en nybyggd förskola med härliga öppna ytor för lek, lärande och utforskande.

Person
Rektor Anna Spetz 0520-49 54 64
Enhet Gulsparvens förskola Furulundsvägen 14 Trollhättan 0520-49 66 61/49 66 62

Gulsparven är en förskola med fyra avdelningar. Det är en vacker träbyggnad med gräsbevuxet tak (sedumtak). På Gulsparven får barnen uppleva härliga lärandemiljöer som skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. 

Förskolan ligger vid Furulundsvägen i närheten av Lyrfågelskolan.

Här nedan kan du se en film från förskolans invigning. 

 

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner