Bilden föreställer förskolan Hörngatan. I bild syns gaveln på förskolans hus. Huset är rött.

Hörngatan

Hörngatans förskola är en nystartad verksamhet belägen i centrala Trollhättan. Förskolan erbjuder nya och fräscha lokaler och en modern förskolepedagogik. Den 29 augusti 2016 öppnade de två första avdelningarna.

Person
Rektor Malin Thiger 0520-49 74 16 073-348 94 16
Enhet Hörngatans förskola Hörngatan 9 461 33 Trollhättan 0520-49 58 16

Verksamheten 

Hörngatans förskola är utformad utefter en "Vi-känsla". Både förskolans inne- och utomhusmiljöer ska ge bästa möjliga förutsättningar för barn och personal. Genom kartläggning, anpassning och nytänk har man gett förutsättningar för en modern förskolepedagogik på Hörngatan. 

Avdelningar

I dagsläget har Hörngatan fyra avdelningar öppna: Hättan, Älvan, Fallen och Slussen:

  • Hättan: yngre barn
  • Älvan: yngre barn
  • Fallen: yngre barn
  • Slussen: äldre barn

Kontaktuppgifter

Kök

0520-49 58 14 / 0733-48 91 12

Hättan

0520-49 58 13 / 0733-48 91 13

Älvan

0520-49 55 72 / 0733-48 98 29

Fallen

0520-49 55 70 / 0733-48 98 28

Slussen

0520-49 55 72 / 0733-48 98 29

Relaterad information

Hörngatans Verksamhetsidé

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner