Barn

Vällingklockan

Välkommen till Vällingklockans förskola! Vällingklockan är belägen i centrala delen av Kronogården. Vi har naturen runt hörnet, och närhet till bibliotek, och sköna grönområden. Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Förskolan Vällingklockan

Hitta hit

Slåttervägen 31 461 61 Trollhättan

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara trygg, rolig, lärorik, och meningsfull för alla barn, efter var och ens förutsättningar.I vår verksamhet utgår vi från våra fem värdeord.

  • Trygghet
  • Lustfyllt lärande
  • Det goda mötet
  • Medforskare
  • Allas lika värde.

Vällingklockan erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal. Den här verksamheten är en av delarna i Trollhättans Stads satsning på att vara ett finskt förvaltningsområde.

Dygnet-runt-verksamhet

På Vällingklockan finns avdelningar som har öppet dygnet runt, även på natten. Dygnet-runt-avdelningarna har 1-5-årsgrupper dagtid och upp till 12 år kvällar, nätter och helger. Den här verksamheten är för dig som arbetar natt och helger, och behöver barnomsorg på dessa tider. 

barn

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans stad erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på förskolan Vällingklockan i centrala Trollhättan.

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner