Simsnäppan

Förskolan Simsnäppan är belägen i Sandhemsområdet med närhet till naturen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Förskolan Simsnäppan

Hitta hit

Stamkullevägen 86 461 42 Trollhättan

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.00-17.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar

Bofinken, Svanen och Skrattmåsen är avdelningar för de yngre barnen.
Kråkan och Orren är avdelningar för de äldre barnen.

Verksamhet

Simsnäppan är en förskola som har rymliga lokaler med fina möjligheter till lek och upptäckande. Vi har en inbjudande och inspirerande gård som erbjuder stor variation till lek med bland annat sandlådor, gungor, gräsytor och en härlig skogsdunge. Vi har också ett eget kök med kokerska där frukost, lunch och mellanmål tillagas från grunden och där vi i möjligaste mån använder ekologiskt odlade råvaror .

På Simsnäppan vill vi erbjuda en verksamhet där vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet. Vi vill att barnen ska mötas av lyhörda, engagerade och medutforskande pedagoger i en inspirerande och utvecklande miljö. Vi vill ha ett tillåtande klimat där vi visar att vi känner tilltro till barnen och där de får möjlighet att undersöka, prova, fråga, våga och känna upptäckarglädje. Vi vill att allt lärande ska vara lustfyllt och vi strävar efter en verksamhet där barnen känner lekfullhet och glädje. 

Vi vill att alla barn tillsammans med pedagoger, kompisar och föräldrar ska uppleva känslan av en trygg och härlig gemenskap och vi vill att alla ska känna sig som en tillgång i gruppen. Vi vill göra barnen uppmärksamma på sig själva och sina kompisar. Vi vill att barnen ska få en positiv bild av sig själva, att de får uppleva glädjen av att lyckas och av att samspela med andra.

"Du är viktig, jag är viktig och tillsammans skapar vi våra innehållsrika dagar här på Simsnäppan!"

Föräldrasamverkan

Vi anser att en bra föräldrakontakt är väldigt viktig. Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna och önskar ha ett öppet klimat.
Förutom att vi strävar efter att ha en bra daglig kontakt vid lämning och hämtning, erbjuder vi bland annat:

  • Uppföljningssamtal efter inskolning
  • Utvecklingssamtal 
  • Föräldramöte
  • Föräldraråd
  • Gemensamma aktiviteter som till exempel Lucia, Midsommar och drop-in-fika
Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner