barn

Blåvingen

Förskolan Blåvingen ligger på Lextorp. Vi är en interkulturell förskola och består av fyra hemvister: Rönnen för de allra minsta, Eken för åldersgruppen två till tre år, Aspen för fyraåringarna och Linden för femåringar.

Person
Rektor Britt Louise Swärd 0520-49 72 32
Enhet Förskolan Blåvingen Lantmannavägen 110 461 63 Trollhättan Rönnen: 0520-49 61 60, Eken: 0520-49 61 59, Aspen: 0520-49 61 61, Linden: 0520-49 61 63

Vi har en härlig naturgård på baksidan av huset som inspirerar barnen till lek och lärande. Kom gärna och besök oss!

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter vårdnadshavarnas behov så långt det är möjligt.

Hemvister

Rönnen: För barn från 1 år.
Eken: För barn 2-3 år.
Aspen: För barn 4 år.
Linden: 5-6 år.

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner