Kärrviolen

Förskolan Kärrviolen ligger i Skoftebyn. Förskolan har tillgång till skogs- och naturområden som finns beläget i närheten. Vår härliga gård erbjuder stor variation i form av både gräsyta och kuperad terräng.

Personer
Enhet Förskolan Kärrviolen Ryrvägen 23 461 55 Trollhättan 0520-49 60 86

Läs mer om Kärrviolen och ta del av nyheter och veckobrev på förskolans egen hemsida!

Öppettider

6.15-18.15 Variationer kan förekomma

Avdelningar

Syskonavdelning: Tallen 3-6 år och
Granen 3-6 år
Småbarnsavdelning: Kotten 1-3 år

Senast granskad 2019-05-23 av Bente Budau