Kärrviolen

Förskolan Kärrviolen är belägen längst ner i Skoftebyn på Ryrvägen 23.Vi har tillgång till skogs och naturområden som finns i närheten. Vår härliga gård erbjuder stor variation i form av både gräsyta och kuperad terräng. 

Person
Rektor Susanne Onsdal 0520-49 79 88
Enhet Förskolan Kärrviolen Ryrvägen 23 461 55 Trollhättan 0520-49 60 86

Öppettider

6.15-18.15 Variationer kan förekomma

Avdelningar:

Granen (3-6 år) Tel: 0520 - 49 60 11
Tallen (3-6 år) Tel: 0520 – 49 60 08
Kotten (1-3 år) Tel: 0520 – 49 60 86

Roligt & Lärorikt

På Kärrviolen sätter vi stort värde på ”leken”. Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter för barnen att leka i en varierande miljö som främjar barnens utveckling och fantasi. När barn leker utvecklar de sin förmåga att samarbeta, kommunicera, sin initiativförmåga, sin kreativa förmåga, sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem.

Vi tar tillvara barnens egna idéer så mycket som möjligt, genom att vara lyhörda, intervjua dem och involvera dem i planering av verksamheten. Som ett redskap i vårt arbete använder vi oss av mycket bilder för att dokumentera barnens lärande.

Vi utnyttjar aktivt Innovatum och Kulturbyråns utbud.

Gemensamma aktiviteter:

”Fredagskul”
Varannan fredag träffas alla barn på förskolan för en gemensam aktivitet. Där träffas vi och sjunger eller gör något annat roligt tillsammans

”Skog & Bulle”
5-åringarna på förskolan träffas en gång i veckan och har skogsverksamhet tillsammans. Här ingår vi även i ett samarbete med dagbarnvårdarna i Skoftebyn. Med eget fika går de till skogen för att lära sig om natur och miljö. På våren går barnen en

”Hitta vilsekurs” 
Vi arbetar med olika teman, både enskilt på avdelningarna men också tillsammans på förskolan. Vi har ett gemensamt tema i huset, där personalen alltid utgår från de aktuella barngrupperna. Använder oss av olika figurer ifrån ”sagans värld” då vi arbetar med olika ämnesområden som t.ex. känslor. Kursen är utarbetad av civilförsvaret. 

Vi har städ varje dag utav lokalvårdare och mat som tillagas på plats utav vår kokerska.

Förskolan utgår enligt läroplanen (LpFö 98/10) i sitt arbete från att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Vi har dokumentation i olika former där vi synliggör verksamheten så som bildspel, bilder, månadsbrev och barnintervjuer

Trygghet

Barnens trygghet har stor betydelse i vårt arbete. Vår utgångspunkt är det enskilda barnet och dess behov. För att stärka barnets självförtroende arbetar vi både i stor och i liten grupp. Vi strävar också efter att ha fasta regler, normer och rutiner, som skapar trygghet. Vi skapar länkar till hemmet genom olika uppdrag t.ex. Nalle som får följa med hem och sova över hos varje barn. Föräldrarna har då även fått skriva några rader om Nalles besök och ta några kort.

Vi har en öppenhet mellan avdelningarna. Det gör att barnen känner sig hemma på hela förskolan. Vi har även gemensamma öppningar/stängningar där vi samarbetar mycket över avdelningarna.

Vi tar tillvara de dagliga mötena för dialogen. Personalen ser det som en viktig del i vårt arbete att möta upp förälder och barn i samband med lämning/hämtning. Tillsammans med föräldrarna ger och tar vi information angående varje enskilt barn, för att barnen skall få en så bra vistelse hos oss som möjligt. På så sätt vill vi att varje förälder som har sitt barn hos oss skall veta att det har det bra här, blir väl omhändertaget, trivs och framför allt tycker att det är roligt att vara här hos oss.

Inskolning/överskolning

Vi erbjuder hembesök. Det är till för att den personal som har hand om inskolningen skall träffa barnet där det känner sig hemma och för att barnet skall möta ett känt ansikte när det kommer till förskolan första gången. Inskolningen är i första hand till för att du som förälder, barn och personal skall lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Vi har trygga överinskolningar mellan avdelningarna. Genom vårt öppna arbetssätt skapar vi en grundtrygghet som syns tydligt i samband med överinskolningar mellan avdelningarna på Kärrviolen. Vi är även aktivt delaktiga i ett utvidgat samarbete tillsammans med Förskoleklasserna på Skoftebyskolan, för att skapa så smidiga övergångar som möjligt.

Föräldraverksamhet

Vi erbjuder föräldramöte och utvecklingssamtal. Vi samarbetar även med förskolans föräldraförening.

Vill du veta mer ta gärna kontakt med oss!

Senast granskad 2020-10-28 av Andreas Gleisner