Kvarnen

Kvarnens förskola ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Vi har en härlig gård som ligger naturskönt med skogen inpå knutarna. Vi har ofta planerade utflykter till skogsområden runt om oss.

Personer
Enhet Förskolan Kvarnen Kvarnvägen 30 461 85 Trollhättan Ekorren: 0520-49 60 35, Räven: 0520-49 60 33, Haren: 0520-49 60 34

Gården är kuperad och inbjuder till lekar av olika slag. Vi har en asfalterad slinga där barnen tycker om att cykla, gungor, rutschbanor, stora sandlådor, många träd, stora gräsmattor, lektorn med små hus och ett förråd fullt av leksaker och cyklar för utelek.

Varje avdelning har sin egen odlingslåda där barnen får sköta om sina blommor sommartid. Här finns också äppelträd och bärbuskar av olika slag.

Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 6.15-18.15.

Avdelningar

På avdelningen Ekorren har vi barn i åldern 1-5 år.
Avdelningen Räven har barn i åldern 1–5 år.
På avdelningen Haren finns det barn i åldern 1–5 år.

Verksamheten

På vår förskola har vi skapat olika miljöer för att stimulera barnens upptäckarglädje och lust att leka. Vi lyssnar mycket på barnen och inriktar vår verksamhet efter deras intressen. Sagor, drama och musik genomsyrar vår verksamhet.

På Kvarnen arbetar vi med ett gemensamt tema på alla avdelningar. Vi har stor tyngdpunkt på sång och musik samt skapande verksamhet för att ge barnen en god språklig utveckling och inspiration och kreativitet.

Vi arbetar kontinuerligt med barns inflytande. Barnen är med så långt det är möjligt och påverkar verksamheten. De får även vara med och bestämma inköp av leksaker. Vi diskuterar med barnen hur vi ska förbättra utemiljön.

Vårt kök är helt nyrenoverat och vi har en duktig kokerska som lagar all vår mat. Så långt det är ekonomiskt möjligt använder vi ekologiskt odlad mat och den mesta lagas från grunden. Till allergiska barn anpassar vi naturligtvis kosten efter varje barns behov. Mjölk serveras till maten och färsk frukt varje dag. Vi har matråd där barnen får vara med och bestämma vår matsedel.

Lokalerna inomhus är väl anpassade för vår verksamhet. Vi har en stor lekhall som vi utnyttjar för gemensamma aktiviteter, då alla barn i huset är samlade. Avdelningarna är rymliga med flera små rum inredda för olika slags lek. På alla avdelningar har vi arbetat mycket för att skapa en inbjudande lekmiljö.

Arbetsplaner

Vår arbetsplan har alltid sin förankring i Läroplan för förskolan –98.
Varje avdelning har sin egen dag- och veckoplanering, beroende på barngrupp varje år och termin. Planeringen finns alltid att läsa på vår anslagstavla. Vi jobbar mycket för att ge en bra dokumentation av genomförda aktiviteter. Förutom detta har vi 5-årsverksamhet en gång i veckan för att förbereda barnen inför skolstarten. Då har vi samtidigt för 3- och 4- åringarna en skogsaktivitet.

Föräldrasamverkan

Vår strävan är att ha en bra daglig kontakt med våra föräldrar för att vi tillsammans ska skall ge barnen trygghet. Vi genomför föräldramöten, utvecklingssamtal, drop- in kaffe och inbjuder till olika festarrangemang.

På Kvarnen har vi föräldraråd där föräldrar från varje avdelning ingår tillsammans med personal och vår rektor.

Som förälder är ni alltid välkomna att delta i vår verksamhet och komma med idéer och förslag.

Relaterad information

Kvarnens hemsida

Senast granskad: 2017-08-08 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)