barn målar tavlor

Kvarnen

Kvarnens förskola ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Vi har en härlig gård som ligger naturskönt med skogen inpå knutarna. Vi har ofta planerade utflykter till skogsområden runt om oss.

Verksamhet

Kvarnens förskola

Hitta hit

Kvarnvägen 30 461 85 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gården är kuperad och inbjuder till lekar av olika slag. Vi har en asfalterad slinga där barnen tycker om att cykla, gungor, rutschbanor, stora sandlådor, många träd, stora gräsmattor, lektorn med små hus och ett förråd fullt av leksaker och cyklar för utelek.

Varje avdelning har sin egen odlingslåda där barnen får sköta om sina blommor sommartid. Här finns också äppelträd och bärbuskar av olika slag.

Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 06.00-18.00.

Avdelningar

På avdelningen Ekorren har vi barn i åldern 1-5 år.
Avdelningen Räven har barn i åldern 1–5 år.
På avdelningen Haren finns det barn i åldern 1–5 år.

Verksamheten

Välkomna till oss och ert barns start på sin utbildning. Hos oss bedriver vi undervisning utifrån vår läroplan LpFö 18. I vår verksamheten så har vi hela tiden med oss läroplanen i tankarna för att på ett bra sätt knyta ihop vår verksamhet med de kommunala och statliga målen/kraven.

Det gör vi genom att tron på det kompetenta barnet. Vi vill ge barnen en känsla av att tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi ser barnens likheter och olikheter som en tillgång, barn kan och vill lära på sitt egna sätt.

Vi använder oss pedagogisk dokumentation för att synliggör barns lärande och utveckling i förskolan samt verksamhetens utveckling. Vi vill göra dokumentationen synlig för er föräldrar men även för barnen, detta för att visa förskolans undervisning och göra barnen delaktiga och medvetna om sitt eget lärande. Genom att kunna följa sin vardag i bilder på väggarna där man kan få möjlighet att samspela med sina kompisar och en vuxen är ett sätt att synliggöra för barnen vad som händer gör att ett lärande får mening. Samtala och sätta ord på vad man gjort till exempel dagen innan ökar barnens ordförråd och begreppsvärld.

I projekten arbetar vi utifrån målstyrda processer där vi fångar upp barnens intressen och skapar miljöer samt utmanar era barn så att de får ta del av innehållet i vår läroplansmål. Vi undervisar så att barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska i samspel med andra. I den pedagogiska dokumentationen synliggör vi lärprocesserna i barngruppen inom projektet men även i den dagliga kommunikationen och samspelet.

Föräldrasamverkan

Vår strävan är att ha en bra daglig kontakt med våra föräldrar för att vi tillsammans ska skall ge barnen trygghet. Vi genomför föräldramöten, utvecklingssamtal, drop- in kaffe och inbjuder till olika festarrangemang.

På Kvarnens förskola har vi föräldraråd där föräldrar från varje avdelning ingår tillsammans med personal och vår rektor.

Som förälder är ni alltid välkomna att delta i vår verksamhet och komma med idéer och förslag.

Senast granskad 2023-06-30 av BENBUD