Utemiljö

Stommen

Förskolan Stommen ligger i Sjuntorp. På förskolan finns tre hemvister för barn i åldrarna 1-5 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Förskolan Stommen

Hitta hit

Kyrkvägen 12 461 78 Sjuntorp

Vi är ett åldersblandat arbetslag med olika kompetenser som arbetar tillsammans med fokus på trygga, självständiga, upptäckarglada barn med tilltro till sin egen förmåga. Både förskolans inne- och utemiljö är anpassad efter barnen som själva ska kunna plocka fram, använda och ställa tillbaka för att på så sätt kunna ha inflytande över sin dag och verksamheten. Vi anpassar miljöerna efter barnens intresse, behov, förmågor och kompetenser.

Öppettider

Vi utgår från barnens placeringstider. Förskolan öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00.

Hemvister

Kraften tel. 0520-496300 sms 0733488816

Modet tel. 0520-496284 sms 0733488819

Viljan tel. 0520-496282 sms 0733488821

Föräldrarna lägger grunden och vi bygger stommen i det livslånga lärandet genom trygghet, lek, lustfyllt lärande, empati, medmänsklighet, respekt och framtidstro.

 

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner