Utemiljö

Stommen

Stommens förskola ligger i Sjuntorp. På förskolan finns tre hemvister för barn i åldrarna 1-5 år.

Verksamhet

Stommens förskola

Hitta hit

Kyrkvägen 12 461 78 Sjuntorp

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi är ett åldersblandat arbetslag med olika kompetenser som arbetar tillsammans med fokus på trygga, självständiga, upptäckarglada barn med tilltro till sin egen förmåga. Både förskolans inne- och utemiljö är anpassad efter barnen som själva ska kunna plocka fram, använda och ställa tillbaka för att på så sätt kunna ha inflytande över sin dag och verksamheten. Vi anpassar miljöerna efter barnens intresse, behov, förmågor och kompetenser.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider till barnens och vårdnadshavarnas behov. För närvarande innebär det att vi öppnar kl. 05.15 och stänger kl. 19.00. 

Hemvister

Kraften tel. 0520-496300 sms 0733488816

Modet tel. 0520-496284 sms 0733488819

Viljan tel. 0520-496282 sms 0733488821

Föräldrarna lägger grunden och vi bygger stommen i det livslånga lärandet genom trygghet, lek, lustfyllt lärande, empati, medmänsklighet, respekt och framtidstro.

 

Senast granskad 2023-07-07 av BENBUD