Lyckan

Lyckans förskola ligger centralt i ett bostadsområde nära Källstorps vårdcentral. Förskolan byggdes hösten -07 och startade 1 januari -08.

Verksamhet

Lyckans förskola

Hitta hit

Strömsviksvägen 14 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Förskolans öppettider utgår i så stor utsträckning som möjligt ifrån föräldrarnas behov av omsorg.
För tillfället har vi öppet: Kl. 6.00-17.30
Öppning och stängningsavdelning är Smaragden.  Här hjälps vi personal åt genom att öppna och stänga huset enligt ett rullande schema.

Gården är stor med gungor, klätterställning och sandlådor. Runt hela gården finns en asfalterad cykelslinga. en grillplats finn också på gården. På förskolan finns ett mycket välutrustat tillagningskök där all mat lagas.

Avdelningar

Lyckans förskola består av tre avdelningar. Hösten 2012 startade vi upp med en ny organisation, avdelningarna är indelade efter ålder.

Smaragden: yngre barn
Rubinen: mellan barn
Safiren: äldre barn

Varje höst sker en rotation, där både barn och en personal från varje
avdelning roterar till ny avdelning. Det skapar både trygghet och utmaningar.

Lyckans förskolas vision

Vi utbildar barn för framtiden, med en obeveklig tro på barns förmågor, med fokus på barns bästa och lusten att lära. 

Jag kan, jag vill, jag vågar. 

Lyckans förskolas fem ledord: 

Trygghet
Nyfikenhet
Vänskap
Ansvar
Äventyr

Lyckans förskolas pedagogiska idé

Vi vill tillsammans med barnen skapa en lustfylld verksamhet att trivas, lära och växa i. En pedagogisk verksamhet där vår roll är att utforska, upptäcka och lära tillsammans med barnen och där delaktighet och inflytande står i fokus.

Vår gemensamma barnsyn är att vi ser till det kompetenta barnet, att barnet kan själv och att vi som pedagoger uppmuntrar till självständighet genom att först låta barnet pröva själv och finnas i närheten som stöd när de verkligen behövs. 

Vi vill utveckla en miljö och ett pedagogiskt arbetssätt där jämställdhet och genusperspektivet stärks  genom att i vardagen utveckla ett lärande där både pojkar och flickor får likamöjligheter och förutsättningar att utveckla olika förmågor och intressen oberoende könstillhörighet.

Vi vill att vår inomhusmiljö och utomhusmiljö ska vara tillgänglig och inbjuda till lek och lärande. Miljön på våra avdelningar är utformade utifrån barnens intressen och färdigheter. Barnen ska ”äga” sin avdelning. 
En dag på förskolan ska innehålla både positiva upplevelser och olika uttryck och erfarenheter som berikar och bidrar till barnens fortsatta utveckling.

Varmt välkomna att besöka vår förskola!

Senast granskad 2023-07-03 av BENBUD