Solstrålen

Förskolan Solstrålen är högt belägen i Björndalen. I närområdet finns även förskolorna Björnen, Kometen och Lyckan. Vår förskola har en stor kuperad utegård med varierad natur. Runt hörnet har vi skogen som vi besöker emellanåt.

Personer
Enhet Förskolan Solstrålen Regnbågsvägen 20 461 59 Trollhättan Lilla avdelningen: 0520-49 61 85, Stora avdelningen: 0520-49 61 85

Vårt arbetssätt på Solstrålen är inspirerat av reggio emilia samt pedagogiska rum. 

Öppettider

Solstrålen har öppet mellan 6.15 och 17.30
Avdelningar

Vi har tre avdelningar: Gul, Röd och Blå, som är 1-5-årsavdelningar alla tre. 

Verksamheten

På Förskolan Solstrålen vill vi hjälpa barnen att ta ansvar, reflektera, samspela med andra samt skapa en förmåga att fantisera och utveckla sitt lärande. Vi vill skapa trygga individer som tror på sig själva och ge dem möjligheter att utforska och upptäcka både sig själv och sin omgivning.
Genom vårt systematiska arbete med Årshjulet som grund, konkretiserar och fördjupar vi oss i Läroplanens mål [Lpfö 98, rev 2010]. Detta innebär att vi delar in året i tre olika fördjupningsområden: Hälsa/Rörelse, Matematik och Natur/Teknik. Löpande över alla områden kommer leken, skapandet och språket alltid att vara med. Som utgångspunkt vill vi stärka gruppkänslan genom att utgå från "Du och Jag, tillsammans blir det Vi!".

När barnet kommer in på förskolan skall det finnas material och utrymmen som inspirerar och uppmuntrar barnet till att utforska och skapa inom olika områden. För att barnen skall känna sig trygga måste vi utgå ifrån deras erfarenheter. Om vi vuxna lyssnar på barnen ger vi dem en större självkänsla och vi kan då också lära oss av barnen och följa och utmana dem i dess lärande. Vi utgår från det kompetenta barnet som vill upptäcka och lära och inte behöva den vuxnes hjälp hela tiden. Miljön skall kännas välkomnande, trygg och öppen. Detta innebär att vi utformar miljön utifrån de intressen vi ser att de har.

Vi har en egen kokerska som lagar mat till barnen tre gånger om dagen.

Förskolan Solstrålen är belägen i Björndalen. Vi har en stor gård med många möjligheter till utforskning, upptäckande och lek. Närheten till natur och skog tar vi nytta av så ofta vi kan, vilket uppskattas mycket av barnen.

Förskolan har tre avdelningar – Gul, Röd och Blå, som har barn i åldrarna 1-5.

Föräldrasamverkan

Föräldrakontakten är en viktig del av vår verksamhet. Vi önskar ha ett nära och förtroendefullt samarbete för att ni och ert barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal och föräldramöte.

Vi har ett aktivt och engagerat föräldraråd.

Vid frågor angående föräldrarådet var god kontakta förskolan Solstrålen.

Relaterad information

Solstrålens hemsida

Senast granskad: 2017-05-02 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)