Solgården

Förskolan Solgården ligger i Åsaka ca. en mil utanför staden i en lantlig miljö. Förskolan består av två 1-5-årsavdelningar: Avdelning gul och Avdelning röd.

Personer
Enhet Förskolan Solgården Vänebygvägen 58, Åsaka 461 95 Trollhättan Avdelning röd: 0520-49 60 17, Avdelning gul: 0520-49 60 90

Avdelningar

Förskolan är indelad i två avdelningar, med plats för barn upp till 5 år i båda. Avdelningarna heter Gul och Röd.

Historik

Förskolan byggdes år 1988 och bestod då av två avdelningar. År 2003 utökades förskolan med en avdelning som anpassats väl till den tidigare byggnaden. I samband med utbyggnaden och i samarbete med föräldrarådet fick vi vår gård utökad. Detta har inneburit att barnen fått mer utrymme till rörelselekar, bollekar m.m.

Verksamheten 

Förskolan har en stor utegård med stort utbud av lekmaterial som består av både inköpt och återanvänt material, där cyklar, hinkar och spadar varvas med stockar, däck och stenar. I direkt anslutning till förskolans utegård ligger en kommunal lekplats som vi också använder i stor utsträckning. Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats.Vår lantliga miljö ger oss även tillfälle att vistas i skogsmiljö och promenader i vårt lugna samhälle med närhet till affär, kyrka, återvinningsstation och Åsaka skola. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på Solgården får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Likt alla andra kommunala förskolor i Trollhättans Stad arbetar vi alltid i första hand utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-98, rev-16), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete som vi på Solgården kallar för Årsklockan. Vi har också bred kompetens inom organisationen, kommunala förskolor i Trollhättans Stad, som tex, talpedagog, modersmålsundervisning, specialpedagog och stöd från PPR (psykologisk och pedagogisk rådgivning). Till dessa kan vi vända oss till för att få råd om specifika insatser för enskilda barns utveckling samt rådgivning om anpassningar för optimalt lärande på gruppnivå.

Förskolan använder ekologiska råvaror i största möjligaste mån. Lunchen kommer från centralköket och specialkost tillagas efter behov. Allt fågelkött kött vi serverar kommer från svenska gårdar. Frukost och mellanmål lagas i vårt kök och består av mycket frukt och grönt. Många produkter med tillsatser och socker har tagits bort och ersatts av ett mer miljövänligt och hälsosamt alternativ.

Föräldrasamverkan

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål. Föräldramöten har vi varje hösttermin, ofta i form av föreläsningar med extern föreläsare med innehåll om vad vi tror kan bidra till att stärka föräldrar i föräldrarollen samt bidra till gemensamt förhållningssätt i mötet med våra barn. Vi ger också utrymme att diskutera aktuella frågor. Som förälder är du även välkommen att delta någon dag eller stund i verksamheten. 

 

Relaterad information

Solgårdens hemsida

Senast granskad: 2017-10-24 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)