bild på fasad

Loket

Vi är en nybyggd förskola Loket som ligger i Innovatumområdet. Förskolan är en innovativ mötesplats för barnen. Här möts barnen av en förskola med framtidsanda som skapar förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling, där omsorg, omtanke och lärande bildar en helhet.

Verksamhet

Förskolan Loket

Hitta hit

Dieselloksgatan 31 461 53 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om Verksamheten

bild på fasad

Förskolan är en plats där barnen möts av medforskande pedagoger som väcker barnens nyfikenhet och gör dem delaktiga. Vi har mötesplatser som skapar gemenskap, social förmåga, kreativitet, fantasi, lek och som ta tillvara barnens lärande. Förskolan har en härlig gård där barnen kan utforska lek-natur-estetiska material och natur. Vi har en fantastisk närmiljö där vi kan utforska Innovatumområdet, även kallat Innovatum District, och naturområde som ligger runt om.

bild på skaparverkstad
Förskolan kommer att bidra till att utveckla en hållbar utveckling på förskolan. Det finns solceller på taket, där barnen kan följa energiproduceringen. Det finns tillagningskök som tillaga god näringsrik mat. Vi fokusera på att ge barnen rörelseglädje och förståelse för naturen. Se naturen och kulturen som resurs för att skapa ett hållbart samhälle.

Senast granskad 2023-01-18 av LINHER