arkitektskiss av fasadbyggnad

Loket

Välkommen till Innovatum! Förskolan Loket kommer bli en ny förskola som öppnar i november 2020 och ligger i Innovatumområdet. Vi vill se den nya förskolan som en innovativ mötesplats för barnen. Barnen ska mötas av en förskola med framtidsanda som skapar förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling, där omsorg, omtanke och lärande bildar en helhet.

Person
Rektor Susanne Onsdal 0520-49 79 88
Enhet Förskolan Loket Dieselloksgatan 31 461 53 Trollhättan

Förskolan kommer att vara en plats där de möts av medforskande pedagoger som kan väcka barnens nyfikenhet och göra dem delaktiga. Vi kommer att ha mötesplatser som skapar gemenskap, social förmåga, kreativitet, fantasi, lek och som ta tillvara barnens lärande. Förskolan vi kommer att ha en härlig gård där barnen kan utforska lek-natur-estetiska material och natur. Vi kommer ha en fantastisk närmiljö där vi kan utforska Innovatums området och naturområde som ligger runt om.

Förskolan kommer att bidra till att utveckla en hållbar utveckling på förskolan. Det kommer att finnas solceller på taket, där barnen kan följa energiproduceringen. Det kommer finnas ett tillagningskök som tillaga näringsrik mat. Vi kommer att fokusera på att ge barnen rörelseglädje och förståelse för naturen. Se naturen och kulturen som resurs för att skapa ett hållbart samhälle.

Senast granskad 2020-02-13 av Andreas Gleisner