Kometen

Förskolan Kometen ligger i utkanten av ett lugnt villaområde i Björndalen. Förskolan har två avdelningar som är uppdelade efter ålder; Solen (1-3 år) och Månen(3-5 år).

Personer
Enhet Förskolan Kometen Kometvägen 1 461 59 Trollhättan Lilla Björn: 0520-49 61 78, Stora Björn: 0520-49 74 05

Vi kan erbjuda en stor fin gård som inbjuder till varierande lek. Minst en gång om dagen oavsett väder är vi ute. Skogen ligger nära och där erbjuds en stimulerande och utmanande miljö som utnyttjas.

Öppettider

Vi öppnar 06.00 och stänger 17.30 men vi anpassar oss efter föräldrarnas behov och enligt överenskommelse (inom vissa gränser). Båda avdelningarna hjälps åt att öppna och stänga. Två dagar per läsår har vi stängt för planering.

Avdelningar

På Kometen finns två avdelningar:
Solen har barn i åldrarna 1-3 år.
Månen har barn i åldrarna 3-5 år.

Verksamheten

Kometens förskola ligger i Björndalen. Det är en liten förskola med två avdelningar. Vi har en härlig gård som är anpassad för barns lek. En del av verksamheten utövas ute.

All mat lagas i huset av vår kokerska. Specialkost serveras till de barn som behöver detta. Vi äter frukt varje dag vid samlingen.

Vårt arbetssätt utgår från läroplanen (Lpfö 98/10). Vi utgår från barnens tankar och idéer vilka ligger till grund för vår verksamhet.

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten är viktig för både föräldrar och pedagoger. Vi har ett föräldramöte på hösten och en vårfest där barnen visar vad vi tillsammans arbetat med under året. Utvecklingssamtal har vi för alla barn, ett på hösten och ett på våren. Önskas fler samtal går det bra att prata med pedagogerna om detta.

Vi tycker det är viktigt att man har en rak och öppen kommunikation. En bra kontakt mellan föräldrar och pedagoger är viktig för att ditt barn skall trivas och känna sig trygg med oss.

Alla föräldrar är välkomna att deltaga i vår verksamhet! Vi har även ett föräldraråd.

 

Senast granskad 2019-02-14 av Andreas Gleisner