Ett klassrum med många elever. En elev räcker upp handen

Kontakta oss på Sylteskolan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via appen TED eller via SMS. 

Här kan du läsa mer om våra system för sjukanmälan, schema och frånvarorapportering!

Personal f-6

För kontakt med skolans elevhälsoteam sker förmedling genom ditt barns mentor eller rektor.

Personal 7-9

Handläggare 7-9 

Anders Lönnqvist

Epost: anders.lonnqvist@trollhattan.se 

Telefonnummer: 0520-49 74 89

Vikariesamordnare/Administrativ handläggare 7-9

Angela Roumi

angela.roumi@trollhattan.se

0520-49 60 70 

Elevhälsa 7-9

Förutom rektorer ingår också följande funktioner i elevhälsoteamet:

Skolpsykolog

 

Skolkurator

Lina Fryk Granat

Telefonnummer: 0520-49 61 56

Socialpedagog

Owe Einarsson

Telefonnummer: 0520-49 76 03

Skolsköterska
Carina Leyon
Telefonnummer: 0520-49 74 93

Specialpedagog
Sara Chmeis

Telefonnummer: 0520-49 54 09

Speciallärare Språk
Janett Larsson 
Telefonnummer: 0520-49 68 86

Studie- och yrkesvägledare
Hamza Alwardi
Telefonnummer: 0520-49 60 72

Rektor
Anna Forsberg

anna.forsberg@trollhattan.se

Telefonnummer: 0520-49 74 91

 

Skolvärd
Zlatko Arnautovic
E-post: zlatko.arnautovic@trollhattan.se     

Telefonnummer: 0722-014672                                       

Vaktmästare
Kenny Andersson
Telefonnummer: 0520-49 74 92/ 0702-22 74 69
E-post: Kenny.andersson@trollhattan.se 

Vaktmästare

Elias Chidiac

Telefonnummer: 0520-

E-post: Elias.chidiac@trollhattan.se 


Arbetslag 1

Telefonnummer: 0520 -  49 60 55

8A

Viktor Weiselius
E-post: viktor.weiselius@trollhattan.se

Sanna Zakariasson

E-post: sanna.zakariasson@trollhattan.se 

8B 

Alen Kasumovic

E-post: alen.kasumovic@trollhattan.se

Ingegerd Apelryd

E-post: ingegerd.apelryd@trollhattan.se

8C

Ulf Martinsson

E-post: ulf.martinsson@trollhattan.se

John-Oli Dahl-Olsen

E-post: john.oli.dahl-olsen@trollhattan.se

8D

Christine Youkhanna
E-post: christine.youkhanna@trollhattan.se

Gzim Sylaj

E-post: gzim.sylaj@trollhattan.se

8E

Shant Kassabian

E-post: shant.kassabian@trollhattan.se

Emma Noura

E-post: emma.noura@trollhattan.se

9A

Rebecka Brinte
E-post: rebecka.brinte@trollhattan.se

Jörgen Lagergren
E-post: jorgen.lagergren@trollhattan.se

 

Språkklass

Brigitte Daher

E-post: brigitte.daher@trollhattan.se

Annika Larsson

E-post: annika.larsson@trollhattan.se 

Studiehandledare somaliska 

Mohamed Hussein

Epost: mohamed.hussein.ismail@trollhattan.se

Studiehandledare Arabiska 

Rita Roumi

Epost: rita.roumi@trollhattan.se

Lärarassistent

Silvia Tannous

silvia.tannous@trollhattan.se

 

Arbetslag 2

Telefonnummer: 0520 - 49 60 54

7A

Pernilla Hell

Epost: pernilla.hell@trollhattan.se

Adis Arnautovic

Epost: adis.arnautovic@trollhattan.se

7B

Maya Abdallah

Epost: maya.abdallah@trollhattan.se

John Fornänger

Epost: john.fornanger@trollhattan.se 

7C

Tomas Persson
E-post: tomas.persson@trollhattan.se

Kristina Wreed
E-post: kristina.vred@trollhattan.se

7D

Annika Larsson

Epost: annika.larsson@trollhattan.se 

Martin Saffo

martin.saffo@trollhattan.se 

9B

Masuma Raza Hussain
E-post: masuma.raza.hussain@trollhattan.se

Roger Gutke

E-post: roger.gutke@trollhattan.se

9C

Andreas Larsson
E-post: andreas.larsson@trollhattan.se

Ros-Marie Kassabian
E-post: ros-marie.kassabian@trollhattan.se

9D

Sara Lindberg

Epost: sara.lindberg@trollhattan.se

Angela Roumi

angela.roumi@trollhattan.se

 

Lärare i Bild

Nisse Ottenhag 

nisse.nidej.ottenhag@trollhattan.se

Lärare i språk (SPA)

Jonathan Lago

E-post: jonathan.lago@trollhattan.se

 

Elevstödjare
Johanna Bengtsson
E-post: johanna.bengtsson@trollhattan.se

Elevstödjare
Eva Adamson
E-post: eva.adamson@trollhattan.se

Elevstödjare
Taina Hakkarainen
E-post: taina.hakkarainen@trollhattan.se

 

 

Senast granskad 2022-10-10 av ANDGLE