elever ler mot kameran

Kronan

Kronan är en skola som ligger på Krongården i centrala Trollhättan. På Kronan går elever från förskoleklass till årskurs 3, och skolan har en fantastisk rikedom på både kulturer, etniciteter och nationaliteter.

Personer
Enhet Kronan Lantmannavägen 113 461 60 Trollhättan

Våra lärare är erkänt skickliga i språkinriktad undervisning och stödjande strukturer för flerspråkigt lärande och har deltagit i Skolverkets satsnings Handledning för lärande. Det betyder att skolans lärare i hög grad arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummen. 

Skolan strävar efter en tät kontakt och nära samverkan med elevernas föräldrar. Detta sker bland annat genom besök, telefonkontakt, föräldramöten, utvecklingssamtal och familjekvällar.

 

Om Kronan

Läs mer om vår skola och vår vision!

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande

Elevhälsa

Elevhälsan på Kronan

Senast granskad 2021-08-03 av Andreas Gleisner