teckning på ansikten

Kronan

Kronan är en skola som ligger på Krongården i centrala Trollhättan. På Kronan går elever från förskoleklass till årskurs 3, och skolan har en fantastisk rikedom på både kulturer, etniciteter och nationaliteter.

Verksamhet

Kronan

Hitta hit

Lantmannavägen 113 461 60 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våra lärare är erkänt skickliga i språkinriktad undervisning och stödjande strukturer för flerspråkigt lärande och har deltagit i Skolverkets satsning Handledning för lärande. Det betyder att skolans lärare i hög grad arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummen. 

Skolan strävar efter en tät kontakt och nära samverkan med elevernas föräldrar. Detta sker bland annat genom besök, telefonkontakt, föräldramöten, utvecklingssamtal och familjekvällar.

Vision

Vår skola genomsyras av trygga relationer, höga och positiva förväntningar, nyfikenhet, mod och en vilja till att göra skillnad. Vi vill att våra elever ska nå framgång i skolan och livet; vi rustar dem för att möta världen.

Med en grundtrygghet i att alla gör rätt om de kan möter vi våra elever med ett genuint intresse för individen. Vi visar att vi tror på eleven och vi ger eleven möjlighet att nå sin framgång. Vi vill att våra elever ska våga vara den de är och bli den de vill!

Vårt uppdrag

En likvärdig utbildning av hög kvalitet, för alla våra elever, är den viktigaste utgångspunkten i vårt arbete. Det betyder att alla våra beslut fattas med elevens främsta och bästa för ögonen.Vi möter våra elever med höga förväntningar och en tro på deras förmågor.
För oss är mångfalden berikande och olikheter en tillgång. För att våra elever ska ges möjlighet att lyckas så tror vi på inkludering som grundprincip. För oss innebär inkludering att vi hanterar det individuella behovet inom kollektivets ram och anpassar förutsättningarna så långt det är möjligt inom det fysiska klassrummet eller i nära anslutning därtill.

  • Vi är en lärande organisation där vårt kollegiala lärande och arbetslaget är navet i verksamheten.
  • Vi är övertygade om att alla barn gör rätt om de kan. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande med syfte att skapa en lärmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • Hos oss möts våra elever av en kreativ och utvecklande miljö. Vi tror på variation och har god tillgång till digitala lärmiljöer.
    För oss är samverkan och kommunikation viktigt. Vi arbetar i digitala lärmiljöer där vårt klassrum är så mycket större än det fysiska.
  • Vi tror på en nära samverkan och dialog med hemmet för att våra elever ska lyckas. Vi tar oss tid att återkoppla även det som är positivt. Utvecklingssamtal, föräldrakvällar och regelbundna möten är självklara hos oss.

Mötesplats Kronan

På Kronan är du del av någonting större. I Kronanhuset tar vi del av varandras styrkor, kvaliteter och kompetenser. Det gäller för såväl vår egen verksamhet som i samverkan med övriga förvaltningar inom mötesplatsen Kronan. Vår målsättning är att kultur ska ge Kronans elever nya möjligheter att mötas, och genom kreativiteten i kulturella uttryck kan fler få möjlighet att nå målen. Ledordet för framgången i detta är samverkan.

Frånvaro- och sjukanmälan

Du anmäler frånvaro i appen Edlevo. 

Läs mer om hur det fungerar:
Edlevo för vårdnadshavare

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2024-01-31 av HANSJO