• interiörbild
  • interiörbild
  • interiörbild
  • interiörbild

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem.

Personer
Enhet Sylteskolan Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan F-6: 0520-49 50 01, Fritids: 0520-49 60 64, 7-9: 0520-49 74 89 Kontakta oss på Sylteskolan

Verksamhet

Sylteskolan F-6 innefattar grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi är lokalmässigt integrerade med Sylte 7-9 vad beträffar skolrestaurang, idrottshall och viss annan undervisning. 

Varje elev på grundskolan har en egen mentor som hjälper eleverna att utvecklas mot läroplanens mål och har den huvudsakliga kontakten med hemmen. 

Studie- och yrkesvägledare

Hamza Alwardi
Tel. 0520-49 60 72
E-post: hamza.alwardi@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska F-6
Annika Andersson Glemring, Tel. 0520-49 60 65
annika.anderssonglemring@trollhattan.se

Skolsköterska 7-9
Carina Leyon, Tel. 0520-49 74 93
carina.leyon@trollhattan.se

 

Information från Sylte F-6

Information från Sylte 7-9

Ett klassrum med många elever. En elev räcker upp handen

Kontakta oss på Sylteskolan

Här hittar du information och kontaktuppgifter till mentorer, elevhälsans personal, våra personalrum, fritids och mycket mer.

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Illustration av Contekton Arkitekter Fyrstad

Sylteskolan - en plats för alla

En plats för allas lika värde blir ledorden för den nya Sylteskolan, Trollhättans största grundskola genom tiderna. Med skola, fritidsgård, idrottshall och bibliotek i samma område ska Sylteskolan ha någonting för alla.

Digital ritning på Sylteskolan

Nya Sylteskolan tar form

Det kommunala fastighetsbolaget Kraftstaden har en sida där du kan följa projektet på riktigt nära håll. Eftersom projekttiden pågår ända fram till år 2022 så tycker vi att det är viktigt för allmänheten att enkelt kunna hänga med i projektet och följa dess framsteg.

Senast granskad 2020-05-20 av Andreas Gleisner