elever i rastutrymme

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 , fritidshem och anpassad grundskola.

Verksamhet

Sylteskolan

Hitta hit

Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

På Sylteskolan finns grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi har en ny och härlig skola med fantastiska lokaler för eleverna och toppmoderna salar för idrott, musik, skapande och lärande. 

Varje elev på grundskolan har en egen mentor som hjälper eleverna att utvecklas mot läroplanens mål och har den huvudsakliga kontakten med hemmen. 

Inriktningar: Träning & Hälsa / Media & Kommunikation

Om man har kul och är motiverad lär man sig mer. Därför har våra elever möjlighet att välja inriktningar. I sexan kan man välja en inriktning och i sjuan kan man välja mellan två inriktningar. Det krävs inga förkunskaper för att välja en inriktning, och man måste inte välja. 

Läs mer om inriktningarna i vår broschyr 

Läs mer om inriktningarna


Se filmen om Sylteskolan på Vimeo

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Sylteskolans fritidshem

På Sylteskolans fritidshem lägger vi stor vikt vid elevernas intressen. Varje vecka har vi fritidsråd för att kunna lyssna in och ta tillvara på elevernas önskemål. 

Vår verksamhet grundar sig i det centrala innehållet i läroplanen. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi har tillgång till ett rörelserum där vi kan leka lekar och ha fysiska aktiviteter. Vi är utomhus varje dag och är ofta vid närliggande lekplatser och skogsområden. På Sylteskolans fritidshem brukar vi också skapa musik och spela teater.

Skolsystem

I Trollhättans Stads förskolor, skolor och fritidshem används digitala system som stöd för lärande och kommunikation. Två viktiga system är Edlevo, som används bland annat för närvaro och vistelsetider, samt lärplattformarna Unikum i förskolan

Information från Sylte F-6

Barn

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan ligger på Sylteskolan och har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare. Här arbetar vi både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i den anpassade grundskolan finns också.

Senast granskad 2024-01-17 av HANSJO