Leknade barn på skolgården, Sylteskolan

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem.

Personer
Enhet Sylteskolan Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan F-6: 0520-49 50 01, Fritids: 0520-49 60 64, 7-9: 0520-49 74 89 Kontakta oss på Sylteskolan

Verksamhet

Sylteskolan F-6 innefattar grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi är lokalmässigt integrerade med Sylte 7-9 vad beträffar skolrestaurang, idrottshall och viss annan undervisning. 

Varje elev på grundskolan har en egen mentor som hjälper eleverna att utvecklas mot läroplanens mål och har den huvudsakliga kontakten med hemmen. 

Här kan du se en film från invigninen av nya Sylteskolan i augusti 2020. 

Se filmen från invigninen av nya Sylteskolan i augusti 2020 på Youtube!

Elevhälsa

Studie- och yrkesvägledare
Hamza Alwardi
Telefonnummer. 0520-49 60 72
E-post: hamza.alwardi@trollhattan.se

Skolkurator
Jirayr Arag
Telefonnummer: 0520 - 49 60 71
E-post: Jirayr.Arag@trollhattan.se 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska F-6
Annika Andersson Glemring 
Telefonnummer: 0520-49 60 65
E-post: annika.anderssonglemring@trollhattan.se

Skolsköterska 7-9
Carina Leyon
Telefonnummer: 0520-49 74 93
E-post: carina.leyon@trollhattan.se

Sylteskolans fritidshem

På Sylteskolans fritidshem lägger vi stor vikt vid elevernas intressen. Varje vecka har vi fritidsråd för att kunna lyssna in och ta tillvara på elevernas önskemål. Under hösten 2020 kommer vi ha ett projekt med käpphästar där eleverna tillsammans med oss ska skapa ett stall och ha käpphästhoppning. Syftet med projektet, förutom elevernas intressen, är att ge eleverna en möjlighet att sköta ett stall, ta ansvar och att väcka ett nytt intresse hos eleverna.

Vår verksamhet grundar sig i det centrala innehållet i läroplanen. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi har tillgång till ett rörelserum där vi kan leka lekar och ha fysiska aktiviteter. Vi är utomhus varje dag och är ofta vid närliggande lekplatser och skogsområden. På Sylteskolans fritidshem brukar vi också skapa musik och spela teater.

Kontaktuppgifter

Årskurs F-1
Telefonnummer: 0520-49 60 59

Årkurs 2-6
Telefonnummer: 0520-49 60 64

Frånvaroanmälan och ledighet

Frånvaroanmälan för barn och elever görs i appen Tieto Education (TED) för vårdnadshavare. I TED finns olika e-tjänster för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman,

Information från Sylte F-6

Information från Sylte 7-9

Ett klassrum med många elever. En elev räcker upp handen

Kontakta oss på Sylteskolan

Här hittar du information och kontaktuppgifter till mentorer, elevhälsans personal, våra personalrum, fritids och mycket mer.

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Senast granskad 2020-09-21 av Katarina Loodh