elever i rastutrymme

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Sylteskolan

Hitta hit

Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan

Telefon

0520-49 74 89

Övrig information

Sylteskolan 7-9, Tel. 0520-49 74 89

Verksamhet

På Sylteskolan finns grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi har en ny och härlig skola med fantastiska lokaler för eleverna och toppmoderna salar för idrott, musik, skapande och lärande. 

Varje elev på grundskolan har en egen mentor som hjälper eleverna att utvecklas mot läroplanens mål och har den huvudsakliga kontakten med hemmen. 

Inriktningar: Träning & Hälsa / Media & Kommunikation

Om man har kul och är motiverad lär man sig mer. Därför har våra elever möjlighet att välja inriktningar. I sexan kan man välja en inriktning och i sjuan kan man välja mellan två inriktningar. Det krävs inga förkunskaper för att välja en inriktning, och man måste inte välja. 

Läs mer om inriktningarna i vår broschyr! 

Läs mer om inriktningarna här! 


Se filmen om Sylteskolan på Vimeo!

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska F-6
Annika Andersson Glemring 
Telefonnummer: 0520-49 60 65
E-post: annika.anderssonglemring@trollhattan.se

Skolsköterska 7-9
Carina Leyon
Telefonnummer: 0520-49 74 93
E-post: carina.leyon@trollhattan.se

Sylteskolans fritidshem

På Sylteskolans fritidshem lägger vi stor vikt vid elevernas intressen. Varje vecka har vi fritidsråd för att kunna lyssna in och ta tillvara på elevernas önskemål. Under hösten 2020 kommer vi ha ett projekt med käpphästar där eleverna tillsammans med oss ska skapa ett stall och ha käpphästhoppning. Syftet med projektet, förutom elevernas intressen, är att ge eleverna en möjlighet att sköta ett stall, ta ansvar och att väcka ett nytt intresse hos eleverna.

Vår verksamhet grundar sig i det centrala innehållet i läroplanen. Språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi har tillgång till ett rörelserum där vi kan leka lekar och ha fysiska aktiviteter. Vi är utomhus varje dag och är ofta vid närliggande lekplatser och skogsområden. På Sylteskolans fritidshem brukar vi också skapa musik och spela teater.

Kontaktuppgifter

Årskurs F-1
Telefonnummer: 0520-49 60 59

Årkurs 2-6
Telefonnummer: 0520-49 60 64

Frånvaroanmälan och ledighet

Frånvaroanmälan för barn och elever görs i appen Tieto Education (TED) för vårdnadshavare. I TED finns olika e-tjänster för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman,

Information från Sylte F-6

Information från Sylte 7-9

Ett klassrum med många elever. En elev räcker upp handen

Kontakta oss på Sylteskolan

Här hittar du information och kontaktuppgifter till mentorer, elevhälsans personal, våra personalrum, fritids och mycket mer.

Barn

Grundsärskolan

Grundsärskolan har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare och arbetar både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i grundsärskolan finns också. Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter.

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner