Bilden föreställer Slättbergsskolans huvudentré. Byggnaden är vit i grunden och har bruna partier i trä. Framför skolans entré finns det cykelställ och bakom skolan syns en klarblå himmel.

Slättbergsskolan

Slättbergsskolan (före detta Hjortmosseskolan 7-9) har kunskap, kreativitet och musik som ledord. Skolan har elever från årskurs sju till nio.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Slättbergsskolan

Hitta hit

Karlstorpsvägen 159B 461 52 Trollhättan

Slättbergsskolans profil är kunskap, kreativitet och musik. Skolan har nya lokaler, nya möbler, nya datorer och därmed alla förutsättningar till en modern och tidsenlig undervisning. Alla lektioner på Slättbergsskolan skall kännetecknas av studiero och trygghet.

Musikprofil

Skolans musikprofil lockar till sig elever från alla delar av staden och även från andra kommuner. Vår specialbyggda musiksal gör det möjligt att musicera och genomföra konserter på skolan.

Skolan har heltidsanställda mentorer som arbetar med att utveckla och stödja våra elever under hela skoltiden.

Eleverna från Hjortmosseskolan fortsätter sina högstadiestudier på Slättbergsskolan. 

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Ann-Sofie Wassenius 
Telefonnummer: 0520-49 74 63
E-post: ann-sofie.c.wassenius@trollhattan.se 

Bilden föreställer en entré till Hjortmosseskolan. I förgrunden syns en skolgård och till höger i bild står en stort träd. På marken nedanför ligger en stor hög med löv. Fotografiet är taget på hösten. Skolans fasad i höger i bild är ljusgrå och vit. Denna del sitter ihop med en större byggnad som är i tegelsten med gråa träpartier. På skolagården finns också en liten gul byggnad.

Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6.

Senast granskad 2021-10-11 av Andreas Gleisner