Klassrum

Särskild undervisning på sjukhus

Utbildning på sjukhus är en särskild utbildningsform som huvudsakligen regleras i 24 kap. 16–19 §§ skollagen. Utbildningen är till för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är den kommun där sjukhuset är beläget som ska anordna sjukhusundervisning som så långt det är möjligt ska motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Endast den som har legitimation som lärare får bedriva sådan undervisning. Särskild undervisning ska inte ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det.

Sjukhusskolan NÄL (SOMA)

Telefonnummer: 010-435 21 52

Karin Eklund
E-post: karin.eklund@trollhattan.se

Sjukhusskolan NÄL

Telefonnummer: 010-435 17 46

Maya Johannesson
E-post: maya.johannesson@trollhattan.se

Eva Nilsson
E-post: eva.n.nilsson@trollhattan.se

Senast granskad 2022-10-04 av ANDGLE