Klassrum

Särskild undervisning på sjukhus

Utbildning på sjukhus är en särskild utbildningsform som huvudsakligen regleras i 24 kap. 16–19 §§ skollagen. Utbildningen är till för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus.

Person
Verksamhetschef elevstöd Birgitta Lundskog 0520-49 64 50
Enhet Sjukhusskolan på NÄL: SOMA/BUP Lärketorpsvägen, Södra gatan 461 85 Trollhättan 010-435 21 52/435 17 46

Det är den kommun där sjukhuset är beläget som ska anordna sjukhusundervisning som så långt det är möjligt ska motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Endast den som har legitimation som lärare får bedriva sådan undervisning. Särskild undervisning ska inte ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det.

Sjukhusskolan NÄL (SOMA)

Telefonnummer: 010-435 21 52

Karin Eklund
E-post: karin.eklund@trollhattan.se

Sjukhusskolan NÄL (BUP)

Telefonnummer: 010-435 17 46

Maya Johannesson
E-post: maya.johannesson@trollhattan.se

Eva Nilsson
E-post: eva.n.nilsson@trollhattan.se

Verksamhetschef elevstöd och modersmål

Birgitta Lundskog
Telefonnummer: 0520-49 64 50
E-post: birgitta.lundskog@trollhattan.se

 

Senast granskad 2020-02-06 av Clara Bengtsson