• fem elever arm i arm
  • elever har lektion
  • två tjejer i korridoren
  • två killar arm i arm
  • grupp elever utomhus
  • elever och lärare

Paradisskolan

Paradisskolan är byggd för lärande i nya arbetssätt och arbetsformer. Den ljusa och öppna miljön ger rika tillfällen till möten i olika grupper. På Paradisskolan finns också English Speaking School och English Speaking Class, där undervisningen bedrivs på engelska. 

Personer
Enhet Paradisskolan Paradisvägen 10 461 58 Trollhättan År 5-6: 0520-49 66 51, År 7-9: 0520-49 66 34

Verksamheten

I skolan finns cirka 450 elever i åldrarna 6-16 år. En del av skolan erbjuder engelskspråkig undervisning: English Speaking School för ålder F-6. Skolan har också fritidshem och fritidsgård som gör byggnaden levande under en stor del av dygnet. Paradisskolan ligger i ett lugnt område med närhet till naturen med både skidspår och vandringsstigar. Inom gångavstånd ligger Torsbohallen, vår idrottshall.

På Paradisskolan går eleverna från förskoleklass till och med år 9.

  • I skolår F-6 går idag ca 250 elever och i ESS 1-6 går 45 elever. Dessa är organiserade i åldershomogena grupper.
  • I år 7-9 går idag drygt 230 elever, uppdelat på tre paralleller varav en är engelsktalande ESC.

Undervisningen sker i en lugn miljö där respekt för varandra, ödmjukhet och positivt tänkande kring elevers utveckling är ett tydligt inslag. Fritidshemsverksamhet finns för elever i åldern 6-12 år. Vi har två avdelningar: Regnbågen för våra elever i förskoleklass upp till år 1 samt Norrskenet för år 2-6.

För vidare information om våra engelskspråkiga klasser se English Speaking School för åldrarna F-6 samt English Speaking Class för åldrarna 7-9. 

Elevhälsa

Skolkurator:
Michaela Karlsson, tel, 0520–49 66 31
michaela.karlsson@trollhattan.se

Skolpsykolog
Karin Hofling
Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Specialpedagog åk 5-9
Ulrika Fritiofsson-Thor, tel 0520-49 66 45
ulrika.fritiofsson.thor@trollhattan.se

Specialpedagog åk F-4
Pernilla Nilsson, tel. 0520-49 66 16
pernilla.k.nilsson@trollhattan.se

Studie- och Yrkesvägledare: 
Maria Calmtun
tel.0520-49 66 36
maria.calmtun@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Johan Palmqvist, Skolsköterska, Tel. 0520-49 66 28
johan.palmqvist@trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Skolan kännetecknas av ett stort engagemang från föräldrar. Varje årskurs har föräldraombud, som bland annat har möten vid ett eller två tillfällen varje termin då även skolan rektorer medverkar.

Senast granskad 2020-03-10 av magnus@buddy.se